In de afgelopen periode bereikte de Maatschappij de overlijdensberichten van Henk Mali en Eduard Louis (Pim) Smits. Beide zijn ieder op hun eigen wijze van grote betekenis geweest voor 't Nut. Henk Mali was bestuurder bij het departement Rotterdam. Pim Smits zette zich jarenlang in voor het district Zuid-Nederland

 Henk Mali                         29 april 1935  -  17 maart 2012

Henk Mali was bestuurslid van het departement Rotterdam tot zijn overlijden. Hij was de eerste voorzitter van het bestuur Letteren & Samenleving en voormalig  staatssecretaris van Volkshuisvesting. Henk Mali was een leven lang in dienst van de publieke cultuur als o.a. oud-lid van het (redactie) Curatorium van de Arbeiderspers/Het Vrije Volk, voormalig directeur van de Stichting Kunstzinnige Vormgeving Rotterdam (SKVR), bestuurslid van de Mondriaan Stichting en oud-voorzitter van het Rotterdams Letterenoverleg. Tijdens de afscheidsdienst hield oud-voorzitter van de Maatschappij de heer Schimmelpennink een toespraak. Ook in de landelijke media was er aandacht voor het overlijden van Henk Mali.  
 

Pim Smits                            1 juni 1929  -  3 mei  2012 

Pim heeft een lang verleden als Nutsbestuurder. Zijn laatste jaren bij 't Nut was hij voorzitter van district Zuid-Nederland waarvan hij twee jaar geleden terugtrad. Hij heeft zich in die functie zeer verdienstelijk ingezet om de Nutsdepartementen in district Zuid-Nederland bij elkaar te houden en te activeren. Hij heeft daarbij stelselmatig samengewerkt met Jos Nieuwenhuis uit Aalst-Waalre. Hij bezocht regelmatig namens het districtsbestuur alle departementen in Zuid-Nederland. 
Het is mede aan zijn inzet te danken, dat sinds de viering van het 150-jarig bestaan van het Willemsfonds in 2001 een mooie inhoudelijke samenwerking vanuit het district met het Willemsfonds tot stand is gekomen. Ook tijdens de vergaderingen van de Centrale Districtsraad heeft Pim steeds een heel positieve en zeer gemotiveerde constructieve inbreng gehad. Het Maatschappijbestuur is daar dankbaar voor. Tijdens de uitvaartsdienst – geleid door Dominee Boudewijn de Graaf - tevens voorzitter van departement Langstraat - werden de vele verdiensten van Pim Smits voor 't Nut vermeld. Pim zal in herinnering blijven als een innemend persoon en een goed bestuurder met een groot Nutshart.