Jaap Ruedisulj (1955) is sinds 2001 secretaris van het departement Leeuwarden. Het departement Leeuwarden is een departement dat met de renteopbrengsten van zijn vermogen subsidies uitkeert aan culturele en maatschappelijke initiatieven. Daarnaast organiseert het departement één of twee maal per jaar een culturele activiteit voor de leden (60), en is het eigenaar van drie volkstuincomplexen. Bij elkaar genoeg om een secretaris aan het werk te houden.

In het dagelijks leven is Jaap Ruedisulj architect te Leeuwarden. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen, die inmiddels het huis uit zijn. Als hij niet werkt is hij te vinden op de golfbaan of op het familielandgoed te Leersum (U), dat hij samen met andere familieleden beheert.

Sinds 2005 is Jaap Ruedisulj bestuurslid van Stichting Jan Nieuwenhuyzenfonds, waarbij  zijn achtergrond als architect goed van pas komt bij het beheer van het pand te Edam, bijvoorbeeld bij het opzetten van een meerjaren-onderhoudsplanning.