Tijdens het project ‘Wat Doe Jij?’ speelt een jongerentheatergroep, actief in die regio van het land,  realistische scènes in de klas en confronteert leerlingen met hun gedrag.  Dit bevorderthet  ‘wij-gevoel’ in de klas en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag. Thema’s die worden belicht zijn: pesten, meelopers, groepsdruk en de eenling in de klas. In verschillende regio’s van het land  slaat het project aan. Corretje Eijgenstein,  project medewerkster ‘Wat Doe Jij?’ voor ‘t Nut (Foto rechts), zette voor u de laatste stand van zaken  op een rij.

Wat Doe Jij? in Amsterdam.
Begin dit jaar start De Toneelmakerij met repetities ‘Wat Doe Jij?’ om nog dit voorjaar te kunnen spelen. Het is gelukt om samen te werken met het ROC Amsterdam voor het vormen van een spelersgroep. Met een extra subsidie van het Coöperatiefonds van de Rabobank Amsterdam en van de stichting Hulp na Onderzoek (een oude relatie van ‘t  Nut naast die van het Nutsdepartement Amsterdam), kan nu gestart worden met de voorstellingen.Lees meer

Wat Doe Jij? in  Tiel
Door de Jeugdtheaterschool van het Centrum voor de Kunsten De Plantage (JTR) worden, voorbereidingen getroffen om met ‘Wat Doe Jij?’ te gaan werken. Er zijn subsidieaanvragen naar een aantal regionale Nutsdepartementen en lokale, aan ‘t Nut gelieerde, fondsen verzonden. De Stichting Jan Nieuwenhuyzen Tiel en de Stichting ’t Nut Buren hebben al een donatie toegezegd. Mits de financiering rond komt. Met enkele try-outs in april op scholen in Tiel en Culemborg wordt de vraag naar ‘Wat Doe Jij?’ gepeild. Gestreefd wordt in september te gaan ‘draaien’ met de eerste voorstellingen.

Wat Doe Jij? in Alkmaar
Door het Productiehuis Artiance is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een eigen werkplan. Het accent zal hier liggen op discriminatie en vooroordelen met als titel: ‘Wat Doe Jij? Vreemde Eend’. Het voorjaar wordt gebruikt voor oriëntatie, na de zomer zullen de voorstellingen hopelijk kunnen beginnen. Ook hier is het nog even wachten op de resultaten van de lokale subsidieaanvragen.

Wat Doe Jij?  in Groningen
Na een geslaagd seizoen in Groningen met theatergroep De Steeg, waar de eerste subsidieronde nu op raakt, wordt gewerkt aan het opzetten van een vervolg. Ook hier met ondersteuning van lokale fondsen.

Wat Doe Jij? in Deventer
Het Theaterschip Drost van Salland heeft ‘Wat Doe Jij?’ nu vast op het repertoire. Dankzij ondersteuning door lokale fondsen en het Nutsdepartement Olst-Deventer blijft ‘Wat Doe Jij?’ daar ‘in de lucht’!

Wat Doe Jij? in Rotterdam
In Rotterdam hebben nog twee lokale fondsen, de Stichting Stad Rotterdam anno 1720 en de Stichting Oecumenisch Centrum Visser ’t Hooft, samen, een flinke donatie gedaan om met een speciale versie van ‘Wat Doe Jij?’ te starten voor de Basisschool en het Mbo.  De jongerentheatergroep Young Stage heeft eigentijdse scènes over digitaal pesten ontwikkeld om mee verder te werken. De G. Ph. Verhagenstichting heeft opnieuw een donatie gedaan voor het voortgezet onderwijs in Rotterdam.

‘s-Gravenhage/Wassenaar/Leiden
Helaas hebben de plannen voor de regio en ’s-Gravenhage/Wassenaar/Leiden opnieuw vertraging opgelopen. Doordat een tweede benaderde theatergroep bij nader inzien van deelname heeft afgezien moet naar een andere groep worden uitgekeken. Een startbedrag blijft gereserveerd voor deze regio. We houden vol!

Nu de bodem van de oorspronkelijke ‘schatkist’ in zicht komt wordt het startbedrag dat aan een nieuwe regio gegeven kan worden steeds lager. De subsidie van de SNS-banken maakt het mogelijk met een bescheiden bedrag een nieuwe regio een impuls te geven. Dan volgt het ’zware’ werk om genoeg middelen bij elkaar te krijgen bij lokale fondsen om daadwerkelijk te starten. Met wisselend succes.
Mogelijk volgen Friesland, Zoetermeer en, wie weet, Almere. Er is  contact is gelegd met de MBO-artiesten- opleiding in ’s-Hertogenbosch.

Maar alles staat of valt met het vinden van een geschikte theatergroep. Alle lof voor het Theaterschip Drost van Salland, De Steeg, Young Stage, met hun spelers, Jokers en regisseurs. Wat zij elke keer weer neerzetten, daar kun je als ’t Nut mee voor de dag komen. Hulde !! Daarom hebben we alle vertrouwen in de komende prestaties van De Toneelmakerij, Artiance en de Jeugdtheaterschool Tiel en hun samenwerking met de studenten van artiestenopleidingen van regionale ROC’s.

Meer algemene informatie over het project  ‘Wat Doe Jij?’ vindt u hier