Administratiekantoor Maatschap Flat 14

Ingrid Groenenberg  en Willem Blom van Flat 14 waren In eerste instantie wel verrast over de historische veelzijdigheid van ’t Nut. Willem Blom:”‘Het was nooit eerder in me opgekomen welke brede maatschappelijke betekenis ‘t Nut heeft gehad. Het was ook verrassend om te zien hoeveel departementen en scholen met de titel ’t Nut’ nog aanwezig zijn. De omvang is eigenlijk nog dusdanig dat je kan verwachten dat met een goede bundeling van krachten er toch een organisatie staat waar rekening mee gehouden moet worden. ” Ingrid Groenenberg vertelt verder: “Ons kantoor is gevestigd in  Rotterdam,  parallel aan de Schiekade, in een oud kantoorpand. Het adres is Ungerplein 2 F14. En die toevoeging “F14” is voor de post in dit bedrijfsverzamel- gebouw altijd nodig.  F14 staat voor Flat nr 14. Dat de naam van onze maatschap ook Flat14 is, is natuurlijk geen toeval.  De maatschap bestaat thans  uit 3 maatschapsleden. De cliënten en bijbehorende werkzaamheden van onze is toch goed. maatschap zijn divers. Van de recht toe recht aan commerciële BV in het midden en klein bedrijf met zijn fiscale en bedrijfseconomische vraagstukken tot en met de filmproducenten, onderwijsorganisaties, de kleine eenmanszaken en welzijnsinstellingen.”

De werkzaamheden van Flat 14 voor ‘t Nut bestaan momenteel  met  name uit het verzorgen van de financiële administratie met bijbehorende zaken zoals financiële overzichten en jaarrekening. Daarnaast zijn er de jaarlijkse werkzaamheden met betrekking tot de contributies. Vanzelfsprekend is de samenwerking nauw met Arno Boon, (penningmeester van ’t Nut), en Irene Agterkamp (bestuursondersteuning van ‘t Nut). Naast werkzaamheden voor ’t Nut  is de maatschap ook actief voor het aan ’t Nut gelieerde Jan Nieuwenhuyzen Fonds.
Het leuke van dit soort werkzaamheden is overigens dat het een inkijk geeft in een wereld waar je als kantoor in Rotterdam niet veel weet van hebt. Natuurlijk: kwam ik wel eens in Edam, mijn oom was er onderwijzer, en in Vlagtwedde zitten toevallig twee cliënten van mij. Maar over het algemeen krijg je toch niet veel te maken met de ’in’s en out’s’ van dit deel van het verenigingsleven veelal buiten de drukbevolkte Randstad.

Over het algemeen zult u als lezer van dit stukje weinig met het administratiekantoor te maken hebben. Evenwel; mocht er een financiële vraag zijn in het kader van contributies, dan wel betalingen of declaraties, dan kunt u contact opnemen met Willem van der Blom of Ingrid Groenenberg. Idealiter gaat dat per mail: 
nut@flat14.nl.

Irene Agterkamp

Irene Agterkamp startte haar werkzaamheden voor het Nut halverwege 2010. Irene is parttime ZZP-er. Zij kreeg bij de start van haar werkzaamheden de opdracht mee om een (technisch) nieuwe website te laten bouwen, deze up to date te houden en regelmatig een digitale nieuwsbrief uit te brengen. Ook het uitbouwen van de digitale communicatie met de leden stond hoog op het prioriteitenlijstje van het bestuur.

 

Inmiddels functioneert de nieuwe website, wordt er een paar maal per jaar digitaal nieuws per e-mail rondgestuurd,  staan er regelmatig nieuwtjes te lezen op de website en is er een digitaal archief voor bestuursstukken dat naar tevredenheid functioneert. Van de meeste departementen is nu ook een e-mailadres achterhaald en  zijn de adresgegevens bijgewerkt in de Wegwijzer en op de website. Aanmelden voor de Digitale Nieuwsbrief kan via ‘Contact’ op  www.nutalgemeen.nl of klik hier.

Voor de technische realisatie van de website werd nauw samengewerkt met Digicomfort. Nog steeds verzorgt Digicomfort, in de persoon van Zoltan Ranti, de technische ondersteuning voor ‘t Nut. De meeste werkzaamheden en veranderingen voor de website kunnen echter eenvoudig zelf worden doorgevoerd.  De mogelijkheid om een eenvoudige website te laten verzorgen voor uw eigen departement tegen geringe kosten bestaat nog steeds. Overleg de mogelijkheden en neem contact op via secretariaat@nutalgemeen.nl.

Over haar werkzaamheden voor ’t het Nut vertelt Irene het volgende: “Ik heb in 2011 veel moeite gedaan om alle adressen, e-mailadressen bij te werken op zowel de website als ook in de Wegwijzer, het interne adressenbestand voor ’t Nut. Uiteraard ben ik hierin ook afhankelijk van de departementen; zij moeten natuurlijk eventuele wijzigingen doorgeven. In 2010 bleek  toch een aantal van dit soort administratieve taken een beetje op de achtergrond zijn geraakt door het vertrek van de vaste medewerkers. Dit was voor niemand fijn. ”

Erg blij is Irene met de wijze waarop er op dit moment door verschillende departementen nieuws wordt aangeleverd voor de digitale nieuwsbrieven en de website. Dat ’t Nut niet meer de organisatie is van vroeger, is haar duidelijk.  Een groot aantal departementen is echter op verschillende wijze wel actief en sommigen groeien zelfs en/of hebben voldoende vrijwilligers  voor het organiseren van activiteiten. Natuurlijk is de realiteit ook dat er een aantal departementen tanende is en denkt over beëindiging.

Irene: ”Langzamerhand begin ik  meer mensen - actief in de verschillende departementen - te  kennen. Uit die contacten werd me ook duidelijk dat een aantal departementen moeite heeft met de digitale stappen die in de communicatie naar de leden/departementen worden gemaakt. Van de in een email opgemaakte Nieuwsbrief is er daarom ook altijd een printbare (PDF-versie) beschikbaar. Deze is makkelijk te vermenigvuldigen en uit te delen.  Deze PDF-versies worden naar de secretarissen gestuurd en staan ook op www.nutalgemeen.nl onder Bericht / Nieuws.

Irene woont haar gezin in Barendrecht. Op de vraag of zij ’t Nut al kende voordat zij gevraagd werd om voor 't Nut te werken, volgt een verrassend antwoord: “Ik kende de naam de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Ik zat namelijk zelf vroeger op een Nutsschool. Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat ik een aantal departementen niet direct kon plaatsen op de kaart van Nederland.”  Als u telefoneert met het kantoor in Edam is er grote kans dat u haar aan de lijn zal krijgen want deze telefoon staat inmiddels naar haar doorgeschakeld.