In december 2010 is de website van het Nut www.nutalgemeen.nl vernieuwd. Voor de bezoeker van de website lijkt er weinig veranderd. Toch brengt de nieuwe website een paar belangrijke verbeteringen. De nieuwe website functioneert bijvoorbeeld als centrale poort naar alle departementen. Veel departementen hebben gehoor gegeven aan het verzoek van het bestuur om activiteiten en bereikbaarheidsgegevens aan te leveren. Deze zijn te vinden onder de knop Departementen. 

Een update van de activiteiten is voor departementen makkelijk te maken met de standaardformulieren die u hier kunt downloaden.
Voor het landelijk bestuur is er ‘achter’ de website  een afgeschermd archief bereikbaar voor bestuursstukken. Ook de digitale nieuwsbrief wordt opgemaakt en verzonden vanuit een module gekoppeld aan de techniek van de website.

De opzet van de website kan tegen een geringe vergoeding worden overgenomen door departementen voor een eigen departementswebsite.  Er zal dan een departementsnaam aan de banner worden toegevoegd. Het actualiseren en beheren van de departementswebsite is een verantwoordelijkheid voor het departement zelf. Irene Agterkamp (bestuursondersteuning) is aanspreekpunt voor vragen over de website en de digitale nieuwsbrief. U kunt haar bereiken via secretariaat@nutalgemeen.nl en 06-29112645.