Op maandagavond 12 september vond tijdens de opening van het nieuwe MBO-schooljaar in Den Haag de uitreiking plaats van de NUT-MBO prijs 2011. Het bestuur van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen was unaniem van mening dat  de manier van studeren en werken van Minou Fakhraee Tabarheel goed aansluit bij de doelstelling van ’t Nut: “Het leveren van een actieve bijdrage aan de sociaal-maatschappelijke cohesie in onze samenleving.”  Minou is een jonge moeder die nog niet  zo lang in Nederland woont. Zij heeft haar opleiding maatschappelijk werk aan de Leeuwenborgh MBO-opleiding in Maastricht afgerond. Haar stage bij de vrouwenopvang voert zij op zeer betrokken en voortvarende wijze uit. De vrouwen (en kinderen) komen veelal uit een situatie van huiselijk geweld of zijn slachtoffer geweest van mensenhandel. Minou was blij verrast door de cheque van 1000 euro die aan de prijs verbonden is. Minou volgt op dit moment ook een studie Nederlands Recht.

mboprijs2011Het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) in Nederland stelt zich ten doel om de leerlingen naast het geven van een opleiding ook aan hen ‘goed burgerschap’ bij te brengen. Dit sluit nauw aan bij de doelstelling van ’t Nut. Leerlingen van verschillende MBO-opleidingen in Nederland verzorgden een uitstekend diner en voor een mooie aankleding van de kerk. Met deze opening werd ook de samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs, essentieel voor goed beroepsonderwijs gevierd. Prominenten uit politiek, bedrijfsleven en beroepsonderwijs waren te gast. Het beroepsonderwijs draait om jongeren (en volwassenen) die de toekomst van ons land vormen. Niet alleen in economisch maar zeker ook in maatschappelijk opzicht. Het MBO levert vanuit beide perspectieven een waardevolle bijdrage aan de maatschappij. De tafelgenoten tijdens het Diner waren  Uitblinkers. Dit zijn MBO-studenten die vanwege hun prestaties door hun onderwijsinstelling zijn gekroond en leden van Team Holland, de nationale MBO-kampioenen die Nederland vertegenwoordigen tijdens de ‘WorldSkills, het WK voor beroepen (van 5 tot 9 oktober in Londen). Een aansprekend voorbeeld van hoe ver je het kunt brengen met een goede opleiding in het MBO is uiteraard de minister van Onderwijs: mevrouw Van Bijsterveldt.