Zoals u weet hebben we op 16 april jl. tijdens de Algemene Leden Vergadering  (ALV) in april officieel afscheid genomen van onze secretaris de heer Rik Goedman. De functie voor secretaris van ons bestuur is vacant en het bestuur wil vragen of u iemand weet die hier  interesse voor deze functie heeft of misschien wilt u zelf een paar keer mee draaien in onze vergadering om zo kennis met ons te maken.

De werkzaamheden zijn divers maar kunnen veelal vanuit huis op een zelf te bepalen tijdstip plaats vinden. Voor bestuursvergaderingen wordt u 4 à 5 maal per jaar uitgenodigd. Voor het goed kunnen vervullen van de rol van secretaris is kennis en ervaring met Word, Excel en Outlook (express) vereist. Ook staat de secretaris open voor verzoeken en opmerkingen van alle (groepen) leden.
De taken van de secretaris zien er als volgt uit:

• Ziet toe en is mede verantwoordelijk voor PR–zaken voor (digitale) Nieuwsbrieven en website en berichten in de media;
• Verzorgt de  planning  en agenda van de bestuursvergaderingen, Centrale Districtsraad en Algemene Leden Vergadering (ALV);
• Stelt jaarlijks het sociale jaarverslag van de vereniging op voor de leden ten behoeve van de Algemene  
        Ledenvergadering;
• Is verantwoordelijk in samenwerking met de bestuursondersteuning en administratiekantoor voor de ledenadministratie;
• Is eerste aanspreekpunt voor leden en externe organisaties ;
• Geeft in overleg met het bestuur richting aan (het beleid van) de vereniging;
• Verantwoordelijke voor de afhandeling van de inkomende en uitgaande post

In een persoonlijk onderhoud zouden wij graag met u van gedachten wisselen over de nodige informatie, over de werkzaamheden en de tijdbelasting die bij deze functie horen. De bereikbaarheid van de verschillende bestuursleden vindt u hier. Uw reactie zien we graag per mail aan secretariaat@nutalgemeen.nl  tegemoet.