Sinds kort is er op deze website een aparte pagina te vinden waarop de verschillende projecten staan beschreven die ondersteund worden vanuit het Landelijk Nut. Deze pagina kunt u vinden onder de knop 'Over 't Nut'; kies daarna voor 'Projecten'. Over de verschillende projecten kan verder de volgende actuele informatie worden gemeld.

 

  • Het Project 'Wat Doe Jij? kan zich verheugen op steeds meer aandacht in het land. Naast Rotterdam en Olst-Deventer zal ook theatergroep De Steeg in Groningen dit project oppakken. Vanuit Almere, Den Haag en Amsterdam is er belangstelling getoond en vindt er een oriëntatie plaats over de vorm en financiering van het project. Vanuit Rotterdam en het departement Wildervank is er een verzoek om het project geschikt te maken voor basisscholen. Aan de haalbaarheid hiervan wordt op dit moment gewerkt.

 

  • Met het Plan aanpak 'Laaggeletterdheid' wil het bestuur de komende tijd departementen en districten betrekken en motiveren om lokaal en/of regionaal actie te ondernemen voor het onderkennen van het probleem van laaggeletterdheid. Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk bij te dragen aan verantwoorde oplossingen op lokaal niveau in samenwerking met lokale organisaties.

 

  • De MBO-raad is wederom gevraagd een lijst van kandidaten aan te leveren die in aanmerking komen voor de NUT-MBO prijs. Deze prijs zal voor de tweede maal dit jaar door het Nut worden uitgereikt.