Tijdens de Algemene ledenvergadering op 16 april 2011 trad Secretaris Rik Goedman af als bestuurslid en secretaris. De statutair maximale termijn van 12 jaar lidmaatschap van het bestuur zat er voor hem op. Rik vervulde sinds 2000 de functie van secretaris met grote inzet en betrokkenheid. Niet voor niets ontving Rik Goedman uit handen van de voorzitter Cor den Boer een Nutspenning met de inscriptie sociaal, betrouwbaar en toegewijd. Een bloemenbon was er voor zijn echtgenote Alice Goedman. Rik blikte tijdens zijn Afscheidsspeech terug op zijn bestuursjaren voor het Nut; wat er veranderd is en hoe actueel de problematiek in het onderwijs weer is waarvoor het Nut zich destijds hard maakte. Rik Goedman zal betrokken blijven bij 't Nut. Zo zal hij de komende maanden regelmatig te vinden zijn op het kantoor in Edam voor de beperkte openstelling.