Bij de viering van het 225-jarig jubileum van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen op 4 april 2009 hield H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden in het Nationaal Onderwijsmuseum te Rotterdam een toespraak over ongeletterdheid. In navolging van deze  inspirerende toespraak wil het Nut het thema ongeletterdheid zoveel mogelijk onder de aandacht  brengen van andere organisaties en geïnteresseerden.  Het is de bedoeling dat elk departement  in de komende maanden een informatiemap krijgt toegestuurd met daarin een plan van aanpak om aandacht te vestigen in de eigen regio voor het probleem van ongeletterdheid.

Anderhalf miljoen volwassenen in Nederland hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat zij niet of nauwelijks kunnen functioneren in onze samenleving. Hiervan zijn één miljoen mensen geboren en getogen in Nederland en een half miljoen mensen op latere leeftijd naar Nederland gekomen. Dit betekent in de praktijk dat zij bijvoorbeeld moeite hebben met het invullen van formulieren, het lezen van bijsluiters van medicijnen, het stemmen via een stemmachine, het lezen van ondertiteling bij televisieprogramma’s en het voorlezen van hun (klein)kinderen. Onderzoek wijst bovendien uit dat zij vaker ziek zijn en in kwetsbare posities verkeren in hun werksituaties. Gevoelens van schaamte beheersen hun levens en vormen een hoge drempel om iets aan hun achterstand te doen. Het breed bespreekbaar maken van laaggeletterdheid is essentieel om het taboe te doorbreken. Dit vergt een aanpak van lange adem.

Schrikbarend veel kinderen en jongeren in Nederland kampen eveneens met leesproblemen die ernstige belemmeringen kunnen opleveren: per jaar stromen circa 40.000 kinderen het voortgezet onderwijs in met een leesachterstand van twee jaar met alle gevolgen van dien. Vijftien procent van de vijftienjarigen heeft zoveel moeite met lezen en schrijven dat zij niet voldoende mee kunnen komen. Dertig procent van de MBO-ers op niveau 1 en 2 is laaggeletterd en jaarlijks heeft zeven procent van de schoolverlaters tussen 16 en 19 jaar het laagste niveau van geletterdheid.

Stichting Lezen & Schrijven werkt vanuit de visie dat geletterdheid een randvoorwaarde is voor een gezonde, sterke en duurzame samenleving en dat het een basisrecht is voor ieder individu. De stichting is ontstaan om één belang te dienen: het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De stichting is in op 27 mei 2004 opgericht door H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden.De missie van de stichting is om geletterdheid op de maatschappelijke agenda te houden; en aanjager te zijn voor organisaties in zowel de publieke als de  private sector om hen te motiveren en praktische handreikingen te bieden om laaggeletterdheid binnen hun eigen omgeving aan te pakken.

Meer informatie over Stichting Lezen & Schrijven kunt u vinden op http://www.lezenenschrijven.nl/.  Wilt u nu al een bijdrage leveren aan een geletterd Nederland. Kijk wat u kunt doen op http://www.uaanzet.nl/ 

Stichting Lezen & Schrijven