225 ALV OLst

225-ste algemene ledenvergadering in Olst 

Op zaterdag 29 april 2017 werd de 225-ste algemene ledenvergadering (ALV) gehouden in het Holstohus in Olst. Voorafgaand aan de vergadering heet de vicevoorzitter van het departement Olst-Deventer, de heer Geenen, de ruim zestig aanwezige leden van het Nut welkom. De toespraak van de burgemeester van Olst was memorabel.

De heer Geenen geeft aan verheugd te zijn dat het departement erin slaagt om ook jonge en nieuwe leden aan zich te binden. Ook vertelt hij over de Herensociëteit v/h De Nuts Neut. Op initiatief van de Regenten en door de leden daadwerkelijk aangelegd is het zogenaamde Willy Dobbeplantsoen, Dit plantsoen is op 27 november 1997 onder grote mediabelangstelling geopend door Wim T. Schippers en Willy Dobbe. Hier de uitzending van het NOS Journaal.

SAM 2431De burgemeester van Olst, de heer Strien (foto), spreekt daarna de aanwezigen toe. ’t Nut in Olst (opgericht in 1882) is de oudste vereniging in ‘zijn’ gemeente. En daar is hij trots op. Ook is hij beschermheer van de eerdergenoemde Herensociëteit v/h De Nuts Neut. Toen het departement 125 jaar bestond heeft het departement een boek uitgegeven ‘Het Nut in Olst”. Daar staat ook de anekdote van de Nutsneut en Willy Dobbeplantsoen in beschreven. Het boek geeft een goed beeld van de betekenisvolle historie van ’t Nut in Olst. De burgemeester verwacht dat ’t Nut in Olst van grote betekenis zal blijven voor de gemeente. Hij sluit zijn betoog af met het voorlezen van een gedicht van doctorandus P. die hij in 1985 voordroeg tijdens een genoeglijke middag aan de IJssel georganiseerd door ’t Nut aan de IJssel dat eveneens gepubliceerd is in dit boek. De volledige speech vindt u hier

Bestuurswisselingen

De heer Maarten Rietveldt treedt tijdens de ALV terug uit het bestuur. Hij vervulde gedurende vijf jaar de functie van secretaris. Mevrouw Joyce Jansen-Pierik legde haar bestuurswerk als voorzitter al op 28 januari 2017 om haar moverende redenen al neer. Zij ontvangt uit handen van voorzitter Piet Hamelink de erepenning. Omdat de heer Maarten Rietveldt al in bezit is van een Nutspenning, ontvangt hij de oorkonde die past bij de erepenning van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Beide bestuursleden zullen ook bij de volgende bestuursvergadering van de stichting Jan Nieuwenhuisfonds terugtreden uit dit Stichtingsbestuur. Arno Boon, penningmeester, volgens het rooster aftredend, wordt voor een derde termijn benoemd door de ledenvergadering.
SAM 2470
V.l.n.r: Maarten Rietveldt, Piet Hamelink, Joyce jansen-Pierik


Bas Andeweg, secretaris van departement Zelhem en penningmeester van district Oost-Gelderland, wordt door de leden benoemd als nieuw bestuurslid. Bas Andeweg is gehuwd en werkt als wetenschappelijk medewerker bij de Technische Universiteit in Delft.

Na afloop van de vergadering en een gezellige lunch stapt het gezelschap in de bus richting Kasteel Het Nijenhuis. Kasteel Het Nijenhuis is een van de mooist geconserveerde kastelen in Overijssel. Het ligt tussen de dorpen Heino en Wijhe in een prachtig groen landschap. De Nutsleden worden rondgeleid door de tuin en het museum. In elke ruimte is moderne kunst op een fraai wijze ingepast binnen het authentieke interieur. Iedereen was het erover eens. Dit kasteel met museum is te mooi en er is te veel te zien voor een bezoek van slechts anderhalf uur. In het Holstohus in Olst wordt na afloop nog genoten van een ‘NUTtige’ nazit.

Kasteel Het NijenhuisFoto's: rondleiding rond en in Kasteel Het Nijenhuis

Nieuwsbrief1

 Foto: Nutsleden tijdens ALV