't Nut ontmoet VSB

Op 25 januari 2017 was er een officieel moment bij VSB in Utrecht om de samenwerking te vieren tussen het Nutfonds en VSB. Sinds november 2016 behandelt VSB de subsidieaanvragen voor het NUTfonds.

Vooral de penningmeester van de stichting Jan Nieuwenhuyzenfonds, dhr. Offerhaus, en de penningmeester van het maatschappijbestuur, dhr. Boon, hebben zich de afgelopen jaren ingezet om voor het Nutfonds een sociaal en solide onderdak te vinden voor de toekomst. De samenwerkingsovereenkomst trad in oktober 2016 al in werking. De maand erna konden subsidieaanvragers weer bij het Nutfonds terecht. Via de website van ’t Nut is te lezen op welke wijze een subsidieaanvraag kan worden ingediend en hoe deze verder door VSB wordt afgehandeld. De eerste aanvragen zijn inmiddels al behandeld door VSB. Lees meer

Website 25 jan 2017

 V.l.n.r. de foto achterste rij: drs. C.J. Beuving, voorzitter VSB vermogensfonds, prof. dr. B. Compaijen, bestuurslid VSB Vermogensfonds, drs. E.R. Hovinga, manager donaties VSBfonds, mr. B.B. Schneiders, directeur VSBfonds

V.l.n.r. onderste rij bestuursleden van het landelijk Nut en Jan Nieuwenhuyzenfonds: dhr.mr. J.W.H. Offerhaus, mw. J. Jansen-Pierik, dhr. A.K.D. Boon, dhr. P. A. Hamelink