aank

Klankbord voor het Nutfonds

Eind 2016 heeft de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeenen de stichting Jan Nieuwenhuyzenfonds - de stichting die vermogen beheert voor het Nut - de plannen tot intensieve samenwerking met VSBfonds bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Subsidieaanvragen voor het NUTfonds.kunnen voortaan via het VSBfonds worden ingediend.

Het NUTfonds werd in 2012 ingesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (het Nut). Het NUTfonds ondersteunt activiteiten die in het teken staan van de (oorspronkelijke) doelstelling van het Nut. In moderne termen is dat: het bevorderen van deelname van alle burgers aan het maatschappelijk leven. Met bijdragen uit het NUTfonds worden activiteiten en projecten op het gebied van Mens & Maatschappij mogelijk gemaakt. Het maximum uit te keren bedrag voor een projectaanvraag is € 5000,-.

Met ingang van 15 november 2016 is de aanvraagprocedure voor subsidie van het NUTfonds ondergebracht bij VSBfonds. Subsidieaanvragen bij het NUTfonds, die aan de voorwaarden voldoen en ondersteund worden door een Nutsdepartement zullen net als in de ‘oude’ situatie nadrukkelijk worden meegenomen in de besluitvorming rondom de toekenning. In verschillende regio’s ontstaan inmiddels op deze wijze verbindingen tussen projecten in lijn met de doelstelling van het Nut en departementen. In Oost-Groningen is zelfs een klankbordgroep opgericht om het Nutfonds onder de aandacht te brengen bij deze initiatieven en projecten. Projectvoorstellen op het gebied van Mens & Maatschappij die gerelateerd zijn aan het onderwijs komen ook in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Nutfonds.

Meer informatie over het aanvragen van een subsidie uit het NUTfonds vindt u hier.