aank

Fondsenwerving

In de gelederen van het Nut realiseert men veel maatschappelijk relevante plannen die bijdragen aan een gezonde samenleving. Het is zonde als een goed idee op niets uitloopt door het gebrek aan financiële middelen. Nu er tijdelijk geen aanvragen bij het Nutfonds kunnen worden ingediend is het natuurlijk wel mogelijk andere fondsen te benaderen. ’t Nut zet een aantal tips op een rijtje waarmee u een heldere en zo succesvol mogelijke aanvraag indient.

 De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen heeft met het Nutfonds ervaring opgedaan met aanvragen. Ook sommige departementen functioneren als lokaal fonds. Departement Groningen-Haren is daar een voorbeeld van. Er zijn veel lokale en landelijke fondsen. Een voorziening als Fondsenwerving online kan handig zijn om te gebruiken bij het selecteren van fondsen.

Om te beginnen

Fondsenwerving kost tijd en het is daarom aan te raden dat u ruim voor aanvang van uw project een aanvraag bij een fonds indient. De behandeltijden variëren van twee tot zes maanden en naderhand toekennen doen fondsen doorgaans niet. De volgende stap is het aanmaken van een lijst relevante fondsen. Het is raadzaam het te financieren bedrag te verdelen over verschillende fondsaanvragen bij verschillende partijen, waarvan minstens één lokaal fonds. U selecteert deze door goed te kijken naar de doelstellingen van uw project en de doelstellingen van het fonds. Hiervoor zijn online diverse handige websites die u kunt raadplegen.

Bij het verwoorden van uw aanvraag beschrijft u uw organisatie, de doelstellingen, de doelgroep en het belang van het project. Werkt u samen met partners? Benoem ze! Daarbij voegt u een heldere planning en een realistische begroting. In deze begroting noemt u ook de andere fondsen die u aanschrijft. Zorg dat de aanvraag voldoet aan alle criteria, die verschillen per fonds. Om het fonds ervan te overtuigen dat hun geld bij u in vertrouwde handen komt, kan het geen kwaad om aanbevelingen van derden mee te sturen.

Samengevat

1. Start tijdig

2. Selecteer de juiste fondsen

3. Controleer de beoordelingscriteria per aanvraag/fonds

4. Beschrijf uw project concreet, compleet en bondig tegelijk

5. Zorg voor een haalbare planning 6. Maak een realistische begroting

Energie en tijd steken in een goede fondsaanvraag is echt de moeite waard en kan net zo belangrijk zijn als het uitvoeren van uw project.