VSB NUT

 Landelijk NUT gaat samenwerken met VSBfonds

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 april 2016 gaf de heer Eerde Hovinga van het VSBfonds, een toelichting op de samenwerkingsovereenkomst die het Jan Nieuwenhuyzenfonds en ’t Nut aangaan met het VSBfonds. Al in 2012 tijdens de 220-ste ALV van ’t Nut werd het beleid vastgesteld dat de basis vormt voor deze samenwerking.

De leden van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zijn van de verdere ontwikkelingen tijdens de daaropvolgende ALV’s op de hoogte gehouden. Zo werd er in 2013 een start gemaakt met het ondersteunen van activiteiten die in lijn zijn met de doelstelling van ’t NUT vanuit het zogenaamde NUTfonds.

Met de samenwerking met het VSBfonds verkrijgt ’t NUT een solide basis onder het beleggingsbeleid in de toekomst. Op dit moment is het beleggingsbeleid vooral afhankelijk van de expertise van een enkel bestuurslid in het Maatschappijbestuur. Dat vormt een kwetsbare situatie voor de toekomst.

De overeenkomst met het VSBfonds betekent praktisch gezien ook dat het pakket aan werkzaamheden rond uitkeringen overgedragen wordt naar een professionele organisatie die (gemiddeld) wekelijks het aantal aanvragen afhandelt dat ’t NUT per jaar doet. De behandeling en afhandeling van de aanvragen zal zonder kosten kunnen plaatsvinden en daarmee bespaart de Maatschappij op de kosten voor de financiële administratie en secretariaat.

Ook zal een verbinding met het VSBfonds een gunstige invloed hebben op de Public Relations van ’t Nut omdat dit cultuurfonds midden in de samenleving staat en een grote naamsbekendheid geniet. Hier gaat ’t Nut op ‘mee liften’. Eerde Hovinga (foto) ging in zijn toelichting ook in op de vroegere banden met ’t Nut. Het VSBfonds hecht grote waarde aan een samenwerking vanwege juist die gemeenschappelijke geschiedenis en is blij met deze samenwerking een oude traditie te kunnen koesteren.