ALV 2016 aankondiging

  224-ste Algemene ledenvergadering in Bellingwolde

Op zaterdag 16 april 2016 werd de 224-ste Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in het dorpshuis ‘De Meet’ in Bellingwolde op uitnodiging van het Nutsdepartement aldaar. De leden werden gastvrij ontvangen.

Na afloop van de vergadering was er een interessant programma voor de leden van 't Nut.

Voorafgaand aan de vergadering heette de voorzitter mevrouw Smaal-Buzeman van Nutsdepartement Bellingwolde de 80 aanwezige leden van ‘t Nut welkom. Daarna werd het woord gegeven aan burgemeester mevrouw Snijder–Hazelhoff. Zij vertelde de aanwezigen het een en ander over de gemeente Bellingwedde en de gemeente Westerwolde in oprichting. Vervolgens opende de voorzitter mevrouw Jansen-Pierik de vergadering. Tijdens de vergadering werd onder andere besloten de contributie de komende jaren gefaseerd te verlagen. Na afloop was er een uitstekend verzorgde lunch en hierna maakten de leden met een touringcar een tocht door de omgeving. Er werd ook een bezoek gebracht aan Museum de Oude Wolden.

 


 Besjaap 2016tuurswisselingen

 

De heer Maarten Rietveldt en de heer. Jan Willem Offerhaus waren volgens rooster van de ALV aftredend bestuurslid en werden beiden herkozen door de vergadering. De heer Jaap Ruedisulj was volgens rooster aftredend bestuurslid en had zich niet herkiesbaar gesteld. Hij ontving uit handen van de voorzitter Joyce Jansen-Pierik de erepenning van de Maatschappij als dank voor zijn inzet (foto).

 

 

piet

 

Piet Hamelink uit Noord-Beveland werd gekozen in het Maatschappijbestuur door de leden. Piet Hamelink is een geboren en getogen Zeeuw. Zijn wieg stond in Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen) en inmiddels is hij bijna 50 jaar woonachtig in Wissenkerke op Noord-Beveland. Piet werkte ruim 40 jaar bij Roompot Vakanties en was 35 jaar volksvertegenwoordiger in de gemeentelijke en provinciale politiek. Piet is al ruim 40 jaar lid van het Nutsdepartement Noord-Beveland en vervult de laatste 15 jaar de functie van voorzitter. Sinds enkele jaren is hij voorzitter van het District Zuid-Nederland. Sinds zijn pensionering is hij ook actief lid in de raad van toezicht van het provinciale jeugdzorgbureau dat nu ‘Intervence’ heet. Piet heeft een brede interesse en is een vrijwilliger pur sang. Zo is hij ook voorzitter van de Heemkundige kring de Bevelanden en spreker bij uitvaarten voor het Humanistisch Verbond. Piet wil zich graag optimaal inzetten voor de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, net zoals voor zijn gezin en ander bestuurswerk.

             

 Meer foto's treft u aan in de volgende link: http://www.westerwoldeactueel.nl/2016/04/16/burgemeester-snijder-opent-landelijke-algemene-ledenvergadering-van-het-nut/