NUT in Onderwijsmuseum Dordrecht 

Het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht, het grootste onderwijsmuseum van Nederland, heeft in juli 2015 zijn deuren heropend voor het publiek. Het museum mag zich inmiddels verheugen op een groeiend aantal bezoekers, zowel door de week als in het weekeinde. Ook scholen weten de weg naar het museum te vinden.

Niet verwonderlijk, want er is te veel te zien en te leren. Het museum is gelegen op een steenworp afstand van het NS-station in Dordrecht en dus makkelijk bereikbaar. Bezoekers in elke leeftijdscategorie zullen bekende leermiddelen tegenkomen uit hun eigen schooltijd. Voor ieder herkenbare agenda’s zijn op dit moment te zien bij de (tijdelijke) tentoonstelling Grow Up! over tieners en hun schoolagenda's.  Met een aantal vrijwilligers, waaronder de voormalige voorzitter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Cor den Boer, wordt er hard gewerkt om de boeken van ’t Nut, die voorheen in het Nutspand, in Edam stonden te categoriseren voor het museum. Onlangs is ook het  borstbeeld van Jan Nieuwenhuizen aan het museum geschonken. Op onderwijsgebied was de Maatschappij natuurlijk niet weg te denken in de 19-de en 20-ste eeuw. Bij die boeken van het Nut bevindt zich een groot aantal publicaties van mevrouw W.M. Nijkamp die halverwege de vorige eeuw inspectrice was van de Nutskleuterscholen.  

In het boek Kind en Sint (1952) van haar staat de volgende zinsnede van de toenmalige secretaris tot Nut van ‘t Algemeen.

'Dit voorwoord verwoordt goed hoe verbonden ‘t Nut en onderwijs met elkaar waren.(….) Het Hoofdbestuur der Maatschappij tot nut van ’t algemeen begeleidt dit werkje der inspectrice van de Nutskleuterscholen gaarne met een hartelijk woord. Het dankt Mejuffrouw Mr E. M. F. Spits, Rijksschoolopziener van het Kleuteronderwijs te Venlo en de Heer F. W. J. Janssen, Secretaris van de Nat. Federatie v. d. Geestelijke Volksgezondheid voor hun waardevolle adviezen die het boekje zeer te stade zijn gekomen en verheugt zich over de uitgave ervan. Is het niet de taak der Maatschappij „algemeen volksgeluk te bevorderen" ?' En neemt in dat volksgeluk het kindergeluk niet een grote plaats in? Het gaat Kind en Sint wel!(….).

Dit boek is in zijn geheel toegankelijk gemaakt op internet. Lees meer