aank

Toekenningen Nutfonds

Elk jaar ontvangt het Maatschappijbestuur vele tientallen subsidieaanvragen die stuk voor stuk uitvoerig behandeld worden tijdens de bestuursvergaderingen. Hierbij wordt ook gekeken naar de doelstellingen van het te subsidiëren project en of deze in lijn zijn met de oorspronkelijke doelstellingen van ’t Nut. Tijdens de laatste vergadering in september 2015 boog het bestuur zich over 13 aanvragen, waarvan er uiteindelijk 3 zich mogen verheugen op een bijdrage, variërend van € 700,= tot € 5000,=. Wat nu volgt zijn beschrijvingen van initiatieven die mede dankzij de steun van het Nutfonds tot stand kwamen in 2015.

Elk jaar ontvangt het Maatschappijbestuur vele tientallen subsidieaanvragen die stuk voor stuk uitvoerig behandeld worden tijdens de bestuursvergaderingen. Hierbij wordt ook gekeken naar de doelstellingen van het te subsidiëren project en of deze in lijn zijn met de oorspronkelijke doelstellingen van ’t Nut. Tijdens de laatste vergadering boog het bestuur zich over 13 aanvragen, waarvan er uiteindelijk 3 zich mogen verheugen op een bijdrage, variërend van € 700,= tot € 5000,=. Wat nu volgt zijn beschrijvingen van initiatieven die mede dankzij de steun van het Nutfonds tot stand kwamen in 2015.
De Friesche Christelijke Plattelandsvrouwenbond organiseerde de jaarlijkse Bindingsdei in Drachten dit jaar op15 april jl. De dag stond in het teken van Vrijheid; op 15 april herdenkt Friesland haar bevrijding in 1945. Er kwamen wel 500 vrouwen af op het boeiende programma.

     
Dat niet iedereen in ons vrije Nederland in vrijheid leeft, kwam bij de lezing van Chiel Alserda naar voren. Hij vertelde over de ‘Veilige Veste’ van ‘Fier’ in Leeuwarden, een opvangconcept voor vrouwen en meisjes die op de vlucht zijn voor geweld.
Ook kwam ouderenmishandeling ter sprake. Hoewel veel ouderen hier mee te maken krijgen, wordt dit te vaak niet herkend door de omgeving. Naast lichamelijke of psychische mishandeling, komt ook financiële uitbuiting van ouderen regelmatig voor. Na de lezing werd er een collecte gehouden om toestellen voor de buitenspeelplaats van de Veilige Veste aan te schaffen. ‘s Middags was er een indrukwekkende voorstelling van Tet Rozendal. Zij speelde fragmenten uit het leven van Mata Hari.

juridisch spreekuur in maas en waal 02Een ander project dat op de steun van het Nutfonds mag rekenen is de stichting Juridisch Spreekuur in Maas en Waal. De stichting heeft zich als doel gesteld een laagdrempelige rechtshulp te bieden aan inwoners met een laag inkomen. Twee maal per week is het spreekuur geopend in een van de vier locaties in de regio. Het initiatief biedt inwoners de kans om in gesprek te gaan met één van de vrijwilligers, die stuk voor stuk een juridische achtergrond hebben. De adviezen zijn vrijblijvend en kosteloos. Als het nodig is, worden de mensen verder op weg geholpen of doorverwezen. Het Nutfonds steunt deze stichting graag mede omdat het een vrijwilligersproject is, dat aan de basis van samenleving actief is en direct hulp biedt aan mensen in juridische nood voor wie het zelfstandig vinden van de juiste weg vaak zeer moeilijk is.

lovetoliveOp 26 november 2015 gaat de film Love to Live van de Stichting Het Duvelhok in première in Tilburg. Het Nut ondersteunde dit project in 2014.Deze roadmovie volgt cabaretière Karin Breurs en Margreet Bos op zoek naar het wezen van geluk. Magreet Bos overleefde 20 jaar geleden als net Cum Laude afgestudeerde jonge vrouw een aanslag van Ethiopische bandieten tijdens haar vakantie. In één klap veranderde haar leven en moest zij zwaar gehandicapt in een rolstoel haar pad vervolgen. Wat veel mensen niet lukt, deed Margreet wel; zij bleef van het leven genieten. Hierover schreef ze een boekje dat Love to Live heet.

In de film probeert het tweetal een antwoord te vinden op de vraag hoe het toch komt dat sommige mensen bij de geringste tegenslag al overspannen lijken te raken terwijl anderen, geteisterd door een vreselijk noodlot de moed erin houden, de lach terugvinden en door weten te gaan met hun leven. Karin en Margreet bezoeken mensen die andere trauma’s hebben opgelopen. Ondanks de soms zware verhalen is het een vrolijke film met veel humor en een boodschap die iedereen zich kan aantrekken. Meer informatie over de vertoning en de activiteiten kunt u vinden op de website van het Duvelhok. (link: http://duvelhok.com/)