aank

Projecten gerealiseerd zomer 2015

In de maand mei 2015 heeft het Maatschappijbestuur opnieuw een groot aantal subsidieaanvragen bestudeerd en besloten aan vier projecten een subsidie toe te kennen. Om toekomstige initiatiefrijke aanvragers aan te moedigen informeert het Maatschappijbestuur haar leden en geïnteresseerden over de verschillende projecten. Hieronder aandacht voor de realisatie van twee projecten waaraan in mei 2015 subsidie werd toegekend. 

 

Wijkpaneel Huizem West uit Leeuwarden vierde afgelopen de zomervakantie met kinderen van 6 t/m 13 jaar tijdens de creatieve Stoereloer projectweek. De kinderen konden gedurende vijf dagen lekker met elkaar aan de slag. Het thema was toveren met je handen en er werd uitsluitend gewerkt met recyclebare materialen. Dagelijks kon een keuze worden gemaakt uit één van de vier aangeboden workshops. De workshops waren ontleend aan oude ambachten die vroeger beoefend werden in Leeuwarden en omstreken. De kinderen maakten daarom ook deel uit van een speciaal opgericht Gilde: het zogenaamde Stoereloer Gilde. De kinderen bekwaamden zich onder andere in weven, smeden, vlaggen bedrukken, bouwen en schilderen. Tijdens het eindfeest toonden de jonge ambachtslieden hun nieuw aangeleerde vaardigheden aan het in grote getalen toegestroomde publiek. Lees meer

 

Een ander project dat in het Noorden van het land tot uitvoering kwam is de theatervoorstelling Water en Vuur, Lucht en Aarde, kortweg WVLA genoemd. Laway Arts organiseert bijzondere theaterprojecten waarbij ontmoeting en samenwerking tussen mensen met verschillende achtergronden tot stand wordt gebracht. In Groningen maakte Laway Arts uit Kantens een voorstelling met bewoners van het aardbevingsgebied waarbij nu eens andere aspecten van de situatie aan bod kwamen.

Tijdens de voorstelling kwamen niet de te verwachten onderwerpen zoals schade aan huizen en de waardedaling uitvoerig aan de orde. Het ging vooral over de impact op het persoonlijk leven van de mensen. Veel vrijwilligers waren actief bij de totstandkoming van de reeks van 11 voorstellingen die plaatsvonden in de periode april/mei 2015. De voorstellingen boden zowel spelers als publiek herkenning en erkenning. Na afloop kreeg het publiek de kans om in gesprek te gaan. Laway Arts heeft met deze voorstelling een actueel thema op een bijzondere wijze neergezet. Lees meer en www.wvla.nl

 WVLA-2015