Projecten ondersteund door NUTfonds

In de maand mei 2015 heeft het Maatschappijbestuur opnieuw een groot aantal subsidieaanvragen bestudeerd en besloten aan vier aanvragen een subsidie toe te kennen. Om toekomstige initiatiefrijke aanvragers aan te moedigen informeert het Maatschappijbestuur haar leden en geïnteresseerden over de achtergronden en doelen van de verschillende projecten.

 

 

 Vanuit Leeuwarden ontving de Maatschappij een aanvraag voor subsidie van het Wijkpanel Huizum West met een doelstelling waarmee de Maatschappij zich verbonden voelt. De organisatie is zich bewust van het feit dat kinderen die opgroeien in een achterstandssituatie te maken hebben met sociale uitsluiting. In de Wijk Huizum wordt daarom in de zomervakantie een hele week Stoereloer ‘Toveren met je Handen’ georganiseerd, voor kinderen van 6-13 jaar. De organisatie belooft een week vol creatieve en ambachtelijke workshops. Er wordt gewerkt met recyclebare materialen in workshops als antwoord op de wegwerpmaatschappij. Kinderen leren zelf gebruiksvoorwerpen maken met behulp van Friese ambachtelijke technieken. Met een team van vrijwilligers wordt een week georganiseerd waarin in de eerste plaats de sociale interactie tussen kansarme en niet kansarme kinderen wordt gestimuleerd, terwijl tegelijkertijd de creativiteit in denken en handelen wordt aangewakkerd. Daarnaast vormt het een basis voor verbindingen tussen vrijwilligers, erfgoedinstellingen, scholen en organisaties in de wijk.


parochiehuis DeldenOok werd een subsidieaanvraag van Departement Delden van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen voor de plaatsing van een ringleiding in het parochiehuis gehonoreerd. Het departement had vanuit de ledenvergadering in 2014 het verzoek gekregen het parochiehuis te voorzien van een ringleiding. Het parochiehuis, ook wel het Kultuurhuis , is de thuisbasis van het departement en doet daarnaast dienst als multifunctioneel centrum waar diverse lokale activiteiten plaatsvinden. Met de plaatsing van een ringleiding wordt de aantrekkingskracht voor de culturele activiteiten vergroot en kunnen ook de mensen met gehoorproblemen deelnemen aan onderdelen van het aangeboden programma. Hoewel de grote zaal een capaciteit van 200 personen heeft, blijft het aantal bezoekers steken op gemiddeld 112. Het Nutsdepartement Delden verwacht met deze faciliteit in de toekomst meer bezoekers te mogen ontvangen en dat ook het ledental hierdoor zal toenemen.


Stichting RMC uit Rotterdam heeft van het Nutfonds een bijdrage toegezegd gekregen bestemd voor de realisatie van een invalidentoilet en een nieuwe keuken in het Rijnmond Multifunctioneel Centrum. Hiermee is het geboden programma toegankelijk voor iedereen, hetgeen het Maatschappijbestuur van harte toejuicht. De activiteiten in het centrum zijn er onder andere op gericht jongeren en volwassenen uit de wijken Bospolder, Tussendijken, Spangen, Delfshaven en het Nieuwe Westen in Rotterdam activiteiten aan te bieden die de integratie en participatie in deze wijken stimuleren.


Het StoomschipDepartement Zaanstad Zuid gaat haar Nutprijs uitreiken aan de Stichting tot Behoud van het Stoomschip. Hiervoor is een bijdrage gevraagd vanuit het Nutfonds. Het departement wil hiermee een bijdrage leveren aan het behoud van cultuurgoed in Zaanstad. Vrijwilligers van het Stoomschip verzorgen demonstraties voor publiek en varen als bemanning mee bij de evenementen waarbij de schepen betrokken zijn zoals bijvoorbeeld de intocht van Sint Nicolaas, het Havenfestival in IJmuiden, Sail Amsterdam en Dordt in Stoom. Elke woensdag en zaterdag zijn vrijwilligers op de schepen aan het werk voor dagelijks onderhoud en op die dagen kunnen deze ‘Varende Monumenten van Bedrijf en Techniek’ gratis bezocht worden.