Algemene Ledenvergadering 18 april 2015 in Kampen

De 223-ste Algemene Ledenvergadering werd gehouden op zaterdag 18 april a.s. in Kampen. Het departement Kampen en de burgemeester         drs. mr. B. Koelewijn heetten de leden van het Nut van harte welkom. Na de vergadering was er een speciaal programma voor de leden georganiseerd door het Nutsdepartement Kampen.

 

Tijdens het middagprogramma bezochten de Nutsleden het gebouw van de voormalige Nutsspaarbank (foto)en het Stedelijk Museum voor een korte verkenning van de Oranjezaal en de Schepenzaal. Het bezoek aan de voormalige Nutsspaarbank, nu het Centraal Historisch Archief SNS was indrukwekkend. Het gebouw ademt nog helemaal de sfeer van de voormalige Nutsspaarbank. In de ontmoetingsruimte van het Ikonenmuseum werd de dag afgesloten. Hulde was er voor het bestuur van departement Kampen die een heel mooie middag heeft bezorgd aan de Nutsleden.

Welkom door Burgemeester drs. B. Koeleweijn in Stadsgehoorzaal

 

ledenvergadering in Vestzak-theater

Bezoek aan voormalige Nutsspaarbank

Jan Visser van departement Kampen geeft uitleg in Stedelijk Museum

 Overzicht  binnenstad Kampen

 

Zie ook:

http://www.walkatearchief.nl

http://stedelijkmuseumkampen.nl/

http://ikonenmuseumkampen.nl/.