Het NUTfonds

In het vierde kwartaal van 2014 ontving het Nutfonds opnieuw een aanzienlijk aantal aanvragen van landelijke initiatieven die met behulp van de ondersteuning van fondsen tot uitvoer gebracht gaan worden. Het Nutfonds heeft de verschillende plannen getoetst en besloten een 6-tal projecten, die overduidelijk in lijn staan met de oorspronkelijke doelstellingen van ’t Nut, financieel te ondersteunen.

  

 

Eén van de projecten die door het Nutfonds gesteund zullen worden is dat van de Stichting Het Duvelhok. Het plan omvat de productie van een documentaire met de titel “I love to live” (link naar http://www.cinecrowd.nl/love-live) naar het gelijknamige boek van Margreet Bos. De film vertelt onder andere haar verhaal; over hoe een jonge vrouw tijdens een aanslag in Ethiopië eenzijdig verlamd raakt en hoe zij ondanks aangrijpende tegenslagen haar levenslust weet te behouden. In deze documentaire gaat de Brabantse cabaretière Karin Breurs met Margreet Bos in een soort Roadmovie op zoek naar het wezen van geluk. De documentaire vraagt aandacht en kweekt begrip voor de moeilijke situatie waarin mensen als Margreet zich bevinden. En omgekeerd is het de bedoeling juist deze mensen te prikkelen open te staan voor adviezen, hulp en steun van buitenaf. De documentaire is onderdeel van een educatief traject dat zich richt op onderwijsinstellingen, en professionals in de welzijns- en zorgsector. Tijdens 10 geplande theatrale optredens gaan de hoofdrolspelers op een vrolijke manier met de zaal in discussie over het thema. Het doel is dat deze voorstelling mensen energie geeft en dat zij hun eigen mogelijkheden onder ogen zien om mee te doen in de samenleving.

“Hoe zit het met genieten en geluk? Hoe kan het dat mensen met grote tegenslagen de zin in het leven houden? Waar zit dat? Zit er een geluksknop?”

 Een andere organisatie die op de steun van het Nutfonds mag rekenen is Laway Arts. Deze theatermakers maken een voorstelling door en voor bewoners in het bevingsgebied van de provincie Groningen met de titel WVLA . Op basis van diverse gesprekken met inwoners is Laway Arts tot de conclusie gekomen dat er te weinig aandacht is voor de emotionele gevolgen van de bevingen in het gebied. In deze voorstelling worden alle kanten belicht aan de hand van het thema Water en Vuur, over partijen die tegenover elkaar staan, zoals de taxateurs en de gedupeerden. En Lucht en Aarde, over de slapeloze nachten en zorgen, de angst en het een plaats geven van het onvermijdelijke. Na afloop van welke voorstelling wordt het publiek uitgenodigd deel te nemen aan een nagesprek. Doel is de mensen bij elkaar te brengen en inzicht te geven in opties en perspectieven door de problematiek uit te vergroten.

De Friese Christelijke Plattelandsvrouwenbond (C.P.B.) heeft een bijdrage gevraagd voor de jaarlijkse Biningsdei en het Nutfonds heeft een geldbedrag toegekend. De C.P.B. is een organisatie voor vrouwen die elkaar willen ontmoeten vanuit een Christelijke grondslag, waarbij ontspanning en ontwikkeling centraal staan, net als persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Door heel Friesland zijn afdelingen te vinden, en de leden komen niet meer alleen van het platteland, maar ook uit de steden. Er worden door het gehele jaar vele activiteiten georganiseerd, met lezingen, excursies en fietstochten. Eénmaal per jaar vindt de Biningsdei plaats, voor alle leden. Dit jaar is gekozen voor het thema “Vrijheid”. In de ochtend zal een lezing zijn over het onderwerp “Oudermishandeling”. In de middag de voorstelling “Mata Hari” van Tet Rozendal.

De Stichting Cultuurschuur Wieringerwerf heeft een subsidie toegekend gekregen voor de realisatie van een personenlift in wat voorheen het gemeentehuis van de Wieringermeer was. Door de installatie hiervan is het gebouw straks voor alle bewoners toegankelijk, ook voor diegenen die slecht ter been zijn, en/of afhankelijk van een rollator of rolstoel. Juist voor deze kwetsbare groep is dit een vereiste om aan het lokale verenigingsleven in de eigen woonkern deel te nemen. Toneelvereniging Vriendenkring Feânwalden voert al lange tijd toneelvoorstellingen op in Veenwouden en werkt daarbij sinds een aantal jaren met kostbare zendermicrofoons. Helaas zag de vereniging de regelgeving betreffende de zenderfrequenties zodanig veranderen dat het gebruik van het huidige materiaal niet meer toegestaan bleek. Voor de aanschaf van nieuwe bruikbare exemplaren is een beroep gedaan op onder meer het Nutfonds, die dat vervolgens heeft gehonoreerd met een eenmalige bijdrage.

Het Theaterschip in Deventer is van plan meer voorstellingen “Wat doe jij?” te gaan spelen buiten de regio van Olst-Deventer. Wat Doe Jij? Theater was een initiatief van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Tijdens deze interactieve voorstellingen voor het Voortgezet Onderwijs wordt aangestuurd op de bevordering van het wij-gevoel van de klas en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag. Actuele thema’s komen aan bod zoals pesten, meelopen, groepsdruk, de baas spelen, manipulatie en over de positie van de eenling in de klas. Departement Olst-Deventer steunt alleen regionale voorstellingen. Om de bijdrage vanuit de scholen niet te veel te verhogen heeft de organisatie voor de voorstellingen buiten de regio een beroep gedaan op het Nutfonds. Ook dit initiatief wordt uiteraard van harte ondersteund door het Nutfonds.