ANBI 2014

Voor veel organisaties en verenigingen is het belangrijk om een ANBI-verklaring van de Belastingdienst te hebben, niet alleen voor de organisatie zelf. Een organisatie met een ANBI-status is aantrekkelijker voor donateurs. Giften aan een ANBI zijn namelijk fiscaal aftrekbaar.

In principe staan alle leden (departementen) van de Maatschappij tot het Nut van 't Algemeen geregistreerd als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI), vanwege de groeps-ANBI-status die de Maatschappij bezit. Er zijn echter wel een aantal verplichtingen waaraan elke ANBI moet voldoen, dus ook de departementen.

Vanaf 1 januari 2014 geldt voor het behoud van de ANBI-status een publicatieplicht op internet van gegevens van de departementen. De secretarissen van de departementen ontvangen hierover regelmatig bericht van de Maatschappij. In principe zijn alle leden van de Maatschappij verplicht deze gepubliceerde gegevens jaarlijks up-to-date te houden (per 1 juli elk jaar). U bent daarvan uitgezonderd als uw departement uitdrukkelijk bij de Belastingdienst heeft aangegeven de ANBI-status niet langer te ambiëren.

De meeste departementen publiceren hun gegevens op de website van de Maatschappij www.nutalgemeen.nl/anbi. De departementen zijn zelf verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering en de inhoud van gegevens van uw departement bij de Maatschappij voor upload. Uitsluitend digitale stukken die per email verstuurd worden naar secretariaat@nutalgemeen.nl worden verwerkt. Voor departementen die wel de ANBI-status willen behouden en hun gegevens publiceren op een andere website dan www.nutalgemeen.nl/anbi geldt eveneens dat zij hun gegevens moeten updaten, maar niet via de Maatschappij.