Het artikel in de ‘Gendtsche Tijdinghen’ van april 2013 gaat over een medaille van Koning Willem I (Hollandse periode in België) en van t’ Nut voor een Menschlievende daad verricht door Hendrick de Rudder in 1825 te Gent. Hendrick de Rudder redde een vrouw uit een brandend huis. Willy Roquart haalt berichten uit de ‘Gazette van Gend’ aan over de brand en de gebeurtenissen in die tijd. Het departement Gent van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd in 1824 opgericht. Waarschijnlijk was Hendrick de Rudder lid van het departement. 

Het verslag over de menschlievende daad staat in de ‘Handelingen’, een boekwerk waarin alle handelingen van het maatschappijbestuur werden opgenomen. Deze ‘Handelingen’ zijn zowel in het Stadsarchief van Amsterdam als in Edam te vinden. De gebeurtenissen en de reden voor toekenning van de medaille wordt erin op een zeer beeldende manier beschreven. Het archief van ’t Nut tot  1974 is ondergebracht bij het Stadsarchief van Amsterdam.

 Handelingenfoto