Een welkom uitje

'In oorlogstijd was er wat betreft ontwikkeling en ontspanning weinig te doen in Goor’, schrijft de inmiddels 88-jarige mevrouw de Haan-De Lange. ‘En dan was er ook nog de avondklok die bepaalde dat je om 20 uur binnen diende te zijn.’

Gelukkig organiseerde de  plaatselijke hoofdonderwijzer, tevens bestuurslid van ’t Nut in Goor,  de heer Krouwel, samen met rentmeester de heer Ir. M. de Lange een korte biologiecursus. Dat bleek een welkom uitje voor docenten en leerlingen uit de omgeving. De cursus werd dan ook goed bezocht  door zo’n  15-20 deelnemers. Mevrouw heeft tussen haar oude paperassen een compleet verslag van de vierdaagse cursus gevonden die zij indertijd als 17-jarige volgde. De cursus werd gegeven in een klein wijkcentrum Ons Gebouw in de arbeiderswijk Het Tuindorp te Goor. De sfeer was schools en gezellig. Doel van de cursus was een blik te werpen in de verschillende levensgemeenschappen. Er werd uitvoerig ingegaan op flora en fauna boven en onder water, ‘in het bosch’ en  algemene milieukunde. Eén en ander werd verduidelijkt met zogenaamde ‘lichtbeelden.  Het geheel werd afgesloten met een veldexcursie naar het nabijgelegen terrein Het Weldam.

Hieronder een afbeelding van het voorblad en het begin van de eerste pagina van het verslag van de cursus.