‘Ongeveer 50 jaar geleden heeft een familielid deze penning gevonden te Noordburgum (Fryslân). Door een gesprek over oudheden is onze nieuwsgierigheid gewekt. Op het internet kunnen we niet helemaal achterhalen, wie deze mijnheer was en waarvoor hij deze penning heeft ontvangen. Onze vraag is dan ook, is er in het archief van uw instelling nog het een en ander terug te vinden? Graag zouden wij dan een en ander van u horen omtrent deze penning’.

 

 

Cor kon deze vraag na enig speurwerk beantwoorden. Door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen werden beloningen uitgereikt aan mensen die een zogenaamde edelmoedige daad hadden verricht. Voor deze speciale penning kon ik in het algemeen verslag van de Maatschappij van 10 augustus 1830 vinden dat op 11 oktober 1829 een zekere Hilles Botes Groen geholpen heeft bij de redding van schipbreukelingen op de Noordzee. Samen met 13 andere mensen kregen ze op voordracht van het departement Holwerd de Nut onderscheiding: twee personen een zilveren medaille en twaalf, waaronder onze held, een bronzen medaille en zeven gulden. Ook kregen ze allemaal een "Vereerend Getuigschrift". De hieronder genoemde ‘Tabellen’ zijn hier inzichtelijk.