Jan Willem heeft een financiële achtergrond. Hij trad in1983 in dienst bij de Nederlandse Spaarbankbond, waarvan hij in maart 1987 algemeen directeur werd. De Nederlandse Spaarbankbond (voorheen Nutspaarbanken) onderhield in het verleden een nauwe band met de Maatschappij. Tot de liquidatie van de bank in 2001 werd ’t Nut jaarlijks door de bank gesponsord. Jan Willem bekleedt bij een aantal andere stichtingen en verenigingen een bestuursfunctie. Hij is voorzitter van het bestuur van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds SNS Reaal en is lid van de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Jan Willem is gepensioneerd, getrouwd en woont sinds 1984 in Haarlem.