vierkant steeg 2017

"Wat Doe Jij?" wordt vervolgd

Ruim drie jaar na het beëindigen van Wat Doe Jij? als landelijk Nutsproject is het project nog springlevend in verschillende regio's.

Tijdens een voorstelling Wat Doe Jij? speelt een jongerentheatergroep realistische scènes in de klas en confronteert leerlingen met hun gedrag. Dit bevordert het wij-gevoel van de klas en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag. Thema’s die worden belicht zijn: pesten, meelopers, groepsdruk en de eenling in de klas. Er wordt gebruik gemaakt van interactief / inspringtheater. Dit houdt in dat de voorstellingen onder leiding staan van een verteller, de Joker, die de toeschouwers (leerlingen) bij de scènes betrekt. De Joker daagt uit: 'Wat Doe Jij?. Lees meer

Rotterdam SKVR

In Rotterdam waar het project ooit startte wordt Wat doe jij? nog steeds aangeboden door de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR). Deze stichting heeft een gevarieerd aanbod aan workshops en theaterprojecten voor scholen in het voortgezet onderwijs en MBO. De workshops en theaterprojecten zijn actueel, spreken jongeren aan en maken hen bewust van de gevolgen van hun houding en gedrag voor anderen. De SKVR biedt naast deze theaterworkshops - waar Wat Doe jij? deel vanuit maakt - tal van andere kunstzinnige, muzikale schrijf- en dansmodules aan voor het voortgezet onderwijs. De kosten van een voorstelling Wat Doe Jij? kwam in 2016 uit op 260 euro per voorstelling. Evita de Roode, projectleider van Wat Doe Jij? bij de SKVR, geeft aan dat de prijs van het project nauwelijks kostendekkend is. Een prijsverhoging in 2017 ligt daarom in de lijn van de verwachting. Zij signaleert echter dat de prijs niet een bottleneck is voor scholen om het project in huis te halen. Zij geeft aan dat het project Wat Doe jij? in 2016 zo’n 60 x op verschillende middelbare scholen in Rotterdam en omgeving is gespeeld. Evita de Roode wordt binnenkort opgevolgd als projectleider door Jeroen van der Heijden. Ook zal de SKVR voor het project gaan samenwerken met theater Zuidplein.

Subsidie en steun van fondsen

Departement Olst-Deventer, heeft zich de afgelopen jaren met succes ingespannen om het project Wat Doe Jij? fors gesubsidieerd te krijgen. Het departement heeft tot 2013 optimaal gebruik gemaakt van de gelden die via ‘t landelijk Nut ter beschikking werden gesteld door de SNS-bank. ‘t Landelijk Nut ontving tot die tijd een cheque bij elke opening van een SNS-winkel ergens in Nederland. Deze geldstroom werd ingezet voor alle projecten Wat Doe Jij? in Nederland. Bij de start van het project ontving ’t Nut een eenmalige subsidie van zowel VSB en SNS. In de loop der jaren droegen ook lokale fondsen bij aan het realiseren van het project. In 2014 en 2016 zag het departement Olst-Deventer subsidieaanvragen ten bate van Wat doe jij? vanuit het NUTfonds gehonoreerd worden. Het Theaterschip in Deventer, dat het project uitvoert kon op deze wijze de prijs van een voorstelling zeer laag houden voor de scholen. Het theaterschip verzorgt ook vraaggerichte maatwerk workshops, zo meldt de website bij het voortgezet onderwijs. Wat Doe jij? werd meer dan 50 maal gespeeld in 2016. Net als in andere delen van Nederland maken veel scholen die de voorstelling inkopen gebruik van de cultuurkaart om deze cultuureducatie te bekostigen. Lees meer 

Wat doe jij014 crop

Groningen, Wat doe jij op de basisschool en in het voortgezet onderwijs

Een indrukwekkend vervolg heeft het project gekregen op heel veel basisscholen en middelbare scholen in de provincie en stad Groningen. Departement Winschoten ontving in augustus 2013 een bijdrage vanuit het NUTfonds om voorstellingen op scholen mede te financieren in Oost-Groningen. De voorstellingen werden verzorgd door De Steeg, een jongerentheater. 2016-2017 is het 6e schooljaar dat De Steeg het project Wat doe jij? aanbiedt. Veel scholen boeken elk jaar opnieuw. Aan het eind van dit zesde jaar heeft de Steeg de versie over pesten 734 keer gespeeld en de versie over vluchtelingen 33 keer. Daarnaast hebben zij ook nog in 2 schooljaren een versie over alcoholgebruik aangeboden en deze hebben zij 104 maal gespeeld. Op de website is te lezen dat de Steeg meer voorstellingen en workshops aanbiedt op middelbare scholen. De kosten zijn afhankelijk van het aantal voorstellingen op een school. De Steeg geeft aan dat het project via de cultuurkaart bekostigd wordt door scholen. Lees meer

Andere aanbieders Elders in Nederland zijn meer (educatieve) jongerentheaters die soms met een andere titel gelijksoortige voorstellingen op scholen en/of theater aanbieden. Via de website theatereducatie.nl van de stichting Theater in Nederland kunnen scholen door heel Nederland een voorstelling boeken. Lees meer

De Toneelmakerij in Amsterdam biedt relevante workshops aan die sociale vaardigheden en sociaal gedrag bevorderen op scholen in het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Via de website theatereducatie.nl van de stichting Theater in Nederland kunnen scholen door heel Nederland een voorstelling boeken. Lees meer 

Voorbeelden van andere initiatieven zijn: Amsterdam, Playback; Den Haag, De theaterschool Rabarber; Altena, Klassenkunst; Arnhem, ROET.

(foto’s af komstig van De Steeg, Groningen)