In het kort volgt hieronder het nieuws dat door de districten werd gemeld tijdens de Centrale Districtraad op 3 november 2012.
- Op 20 oktober jl. vond de districtvergadering van Noord-Holland plaats.
In november 2012 vierde departement Wieringermeer het 75-jarige bestaan;
 
- In het district Zuid-Nederland zijn alle departementen klaar met het programma voor het nieuwe seizoen. Het district vergaderde op 24 oktober jl. in Breskens;
 
-  In Oost-Gelderland werken de departementen Zelhem, Doesburg, en Ruurlo regelmatig samen op het gebied van culturele activiteiten. Zij organiseerden onlangs een uitje naar het Operagebouw in Essen;

- Op 19 september jl. presenteerde departement Groningen-Haren het onderzoek en de conclusies van een enquête over het functioneren van ‘t Nut aan alle departementen in Noord- en Oost-Groningen.
Half november vond er een gezamenlijke Themadag plaats in Zuidhorn voor de Nutsleden van de
departementen in de twee Groningse districten.
Dit jaar blijken steeds meer departementen hun programma al bijgewerkt te hebben op www.nutalgemeen.nl onder Departementen.
 
Laaggeletterdheid
Mw. E.A. (Elly) van den Berg heeft aan het Maatschappijbestuur voorgesteld het project Laaggeletterdheid te beëindigen. Hoewel departement Langstraat wel een vervolg geeft aan dit project moet geconstateerd worden dat de animo bij de meeste departementen laag is om laaggeletterdheid (eventueel samen met andere organisaties) op te pakken. Een van de redenen is dat er vaak al andere instellingen zijn in de omgeving, die deze ‘tak van sport’ reeds beoefenen.
 
NUTfonds
Het NUTfonds gaat in 2013 gaat functioneren onder de vlag van de Maatschappij tot het Nut van ’t Algemeen. De communicatie over het NUTfonds zal via de website www.nutalgemeen.nl plaats vinden. Verder zullen de departementen en districten  op de hoogte gebracht worden van termijnen, aanvraagformulier en toelichting.