Volgende digitale nieuwsbrief 

Heeft uw departement nieuws van waardevolle betekenis? Laat het weten voor publicatie in de volgende nieuwsbrief en op de website. De uiterste datum voor inzending van berichten voor de volgende nieuwsbrief is 1 janauari 2018. Berichten kunt u sturen naar secretariaat@nutalgemeen.nl.

Kort nieuws van de departementen wordt direct geplaatst onder Departementen / Kort Nieuws.