Aankondiging WageningenfondsOp 6 april 2024 werd op uitnodiging van het Nut Den Helder aldaar de 233-ste algemene ledenvergadering van het landelijk Nut gehouden. 

Piet Hamelink ,voorzitter van het Nut, heette op de mooie voorjaarsdag iedereen welkom die in vrijheid naar theater Kampanje was afgereisd. Vrijheid blijkt vandaag de dag wereldwijd niet vanzelfsprekend. Theater Kampanje is sinds 2015 gevestigd in het voormalige complex van Rijkswerf Willemsoord. Lees meer...

In zijn toespraak besteedde Piet ook aandacht aan een passage uit het berijmde rapport van de jaarvergadering die het Nut in 1844 hield. Piet ontving deze publicatie afgelopen week van Cor den Boer, die als vrijwilliger werkzaam is in het Nationaal Onderwijs Museum en voor de archiefcommissie van het Nut.


‘(….) Alleen al zijn reis naar Amsterdam per diligance en een deel over den ijzeren baan, gaf hem tijd genoeg om na te denken over vader Nieuwenhuyzen, stichter van onze Maatschappij. Als minnaar van de vooruitgang. Was hij in ‘t hart verblijd. Dat het nageslacht niet stilstaat, maar vooruit gaat met den tijd, en hoe zou hij zich verheugen, bij het vernemen, dat de plant, die hij eens zoo zorgvol kweekte, ’t sieraad bleef van Nederland ; Dat zijn stichting immer bloeide tot het nut van ’t algemeen, en nog thans, na zestig jaren, weldaad bleef voor groot en kleen.(….) “

Oud en Nieuw bestuur

Terugtreden Jan Willem Offerhaus

Tijdens de vergadering namen de leden afscheid van Jan Willem Offerhaus, die terugtreedt uit het bestuur. In zijn toespraak voor Jan Willem deelde Arno Boon herinneringen aan hun eerste ontmoeting. Destijds trad Arno aan als penningmeester voor het Nut. Hij herinnert zich vooral de verhalen van Jan Willem over spaarbanken en spaarpotten, doordrenkt met droge humor. De samenwerking was prettig en heeft geleid tot een modernisering van het Nut die beter past bij deze tijd.
Jan Willem werd door Piet Hamelink geëerd met een erepenning. Piet richtte zich tot de aanwezigen en zei: "Jan Willem heeft altijd een duidelijke uitleg en een kalme uitstraling gehad als bestuurder van het Nut en JNF. Hij was een betrouwbare en nauwkeurige bestuurder. Gedurende lange tijd heeft hij zich steeds ingezet voor de groei van het vermogen binnen JNF en aan de oprichting van het Nutfonds, waar later een samenwerking mee is aangegaan met VSB. Jan Willem zal worden opgenomen in het ereregister van het Nut." 

Aantreden Hans Pielkenrood

Hans Pielkenrood werd door de leden benoemd in het bestuur. Hans is jurist. Hij is eerst een aantal jaren werkzaam geweest in de advocatuur en daarna in het bankwezen waaronder voor de VSB-bank Het is voor hem altijd belangrijk geweest om naast het werk nog iets anders te doen in het maatschappelijk leven. Momenteel is hij voorzitter van het Ingenieur P.M. Duyvisfonds in Koog aan de Zaan. De Zaanstreek kent een rijke “Nuts-historie”. Het Departement Zaanstad (1789), waar Hans voorzitter van is, maakt de laatste jaren een flinke groei door.
Ook is er een vereniging “Tot Plaatselijk Nut” (TPN), in 1841 opgericht door het departement Zaandam om “praktische zaken” ter hand te nemen zoals de bestrijding van werkloosheid. Tevens exploiteerde die vereniging van 1853 tot 2003 een “Hulpbank” voor de verstrekking van kleine leningen aan “mingegoeden”. TPN verricht nu werkzaamheden in de sfeer van bewind voering over vermogens van mensen die daar niet meer zelf voor kunnen zorgen. 

Beleidsplan 2024-2029

De vergadering stemde in met het beleidsplan 2024-2029 .Subtitel van het beleidsplan is: ‘Het luisterrijke verleden van het Nut is het waard haar naam ook in de toekomst een zinvolle inhoud te blijven geven!’.
Het nieuwe beleidsplan lijkt sterk op de voorgaande editie en biedt nu ook ruimte voor een landelijk thema. Een dergelijk thema moet eerst door meerdere departementen opgezet en aangestuurd worden voordat het een landelijk Nutsthema kan worden. Er is ook budget begroot voor een dergelijk thema. 

Jubileumbijeenkomst 12 oktober 2024 in Spoorwegmuseum

De jubileum bijeenkomst vindt plaats in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Dat is in het centrum van het land waar iedereen relatief eenvoudig naartoe kan komen. Dhr. Johan Remkes zal spreken over de democratie. De toespraak van Remkes wordt gezien vanuit het landelijk Nut als een aftrap van het mogelijke landelijk thema over democratie. 

Folders en programma

Na de vergadering kregen alle aanwezige departementen een tasje met daarin een stapel folders over het Nut. De folder is bedoeld voor mensen die het Nut nog niet zo goed kennen. Na de lunch werd onder leiding van een gids een bezoek gebracht aan het Marinemuseum.
De dag werd afgesloten op de Hr. Ms. Bonaire (1877), het oudste nog bestaande Nederlandse marineschip dat in Rotterdam is gebouwd. Het schip is een schroefstoomschip van de Koninklijke Marine en een driemaster met zowel zeilen als een stoomgedreven schroef als voortstuwing. De onlangs afgetreden voorzitter van de Stichting de Bonaire is lid van het Nut in Den Helder.