Aank spoorwegmuseum 2 10 24Op 12 oktober 2024 vieren Nutsbestuurders het 240-jarig jubileum in het Spoorwegmuseum te Utrecht. De heer Johan Remkes heeft toegezegd een lezing te komen houden. 

Het doel van de Maatschappij is ‘een actieve bijdrage leveren aan het welzijn van mens en samenleving’. Het Nut hield en houdt zich bezig met zaken op gebied van onderwijs, ontwikkeling, cultuur en samenleving. 

Deze onderwerpen zijn vandaag de dag nog steeds actueel. Het Nut en haar departementen maakt zich zorgen over de staat van de democratie in Nederland. Het vertrouwen van grote bevolkingsgroepen in de democratie heeft een flinke deuk opgelopen ten gevolge van onder meer het toeslagenschandaal en de gaswinning in Groningen. In beide gevallen zijn burgers door de Staat aan hun lot overgelaten. 

 

Hoe houden we de democratie springlevend?

Tweede Kamer

 

Het Nut wil een aanzet geven tot discussie over en stimulering van de democratie. Hoe kan het vertrouwen van de burger in de democratische rechtsorde hersteld worden? Wat kan de burger zelf doen om het democratisch fundament te repareren? Tijdens de recente algemene ledenvergadering van de Maatschappij is het onderwerp democratie gekozen als landelijk thema om in de komende twee tot vier jaar op het niveau van de Nutsdepartementen en hun leden verder uit te werken. De lezing is als het ware de aftrap voor dit Nutsthema. 

 

Wordt vervolgd

De departementen hebben in juni 2024 een uitnodiging ontvangen. Een paar departementen heeft aangegeven een kort optreden te willen verzorgen. Mocht uw departement dit ook een goed idee vinden zoekt u dan contact met het secretariaat sercretariaat@nutalgemeen.nl of met Ria Hoeymakers, bestuurslid, wijnhoey@comveeweb.nl.