Aankondiging WageningenfondsHet Maatschappijbestuur wil bij het 240-jarig bestaan vooral stilstaan bij de verhalen van mensen die zich betrokken voelen bij het Nut. Diegenen die soms al heel lang meedraaien in de organisatie: bestuurders, vrijwilligers en leden die actief zijn voor de verschillende departementen.

 

In dit jubileumjaar laten we betrokken Nutsleden aan het woord. Met de interviews die de komende maanden met regelmaat zullen verschijnen, wil het Nut een beeld schetsen van de mens achter het Nut. Deze maand vertelt Erik Los het verhaal van de Nutsschool in Wassenaar. Afgelopen maanden waren Razia Abdoel van departement Amsterdam, Cor den Boer van de archiefcommissie en Piet Oud uit Edam aan het woord. Lees meer

De ontwikkeling en historie van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen is vastgelegd in verslagen, boeken en jaarverslagen. Het Nut was vroeger een grote beweging in Nederland die activiteiten ontplooide ter “verheffing van het volk”. Veel initiatieven van het Nut zijn in de loop der jaren overgenomen door andere organisaties. De activiteiten van de Nutsspaarbanken gingen over naar andere banken. De bibliotheken gingen vaak naar de plaatselijke overheid. De scholen zijn overgegaan in andere koepels of werden overgedragen aan de overheid.

Het Nut was steeds bereid om taken aan andere organisaties over te dragen wanneer bleek dat die beter uitgerust waren om op dat specifieke terrein werkzaam te zijn. De huidige veelal culturele activiteiten van de departementen bindt mensen vandaag de dag nog steeds en houden het Nut springlevend, daarmee blijft “het Nut” een sterke merknaam. De doelstelling van het Nut is nog steeds actueel: een actieve bijdrage leveren aan het welzijn van mens en samenleving.

Piet Hamelink, voorzitter Maatschappijbestuur.

 


Reacties welkom

Het staat alle leden vrij om te reageren op dit voorwoord en de interviews. Reacties in de vorm van een afbeelding, eigen verhaal, een artikel, link of bericht dat aanhaakt op een interview kunt u sturen naar het secretariaat@nutalgemeen.nl


 

Reactie landelijk Nut

De laatste 25 jaar vindt de archivering van documenten in toenemende mate digitaal plaats. De catalogus van het archief van het landelijk Nut is ondergebracht bij het gemeente archief in Amsterdam. De index is digitaal ontsloten.

Lees meer en nog meer