De beantwoording van alle vragen over penningen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is vooral het werk van Cor den Boer van de archiefcommissie. Veel antwoorden vond hij terug de jaarverslagen van het Nut. Tijdens zijn zoektocht opi nternet trof hij echter veel meer verhalen over penningen aan. Op allerlei websites zoals die van veilingen en musea is veel terug te vinden over Nutspenningen. Bij allerlei gelegenheden werden door het Nut penningen uitgegeven. 

 

Eerste penningAl twee jaar na de oprichting van het Nut in 1784 werden bij bijzondere gelegenheden penningen en medailles uitgegeven. Bij bekroning van uitgegeven boeken, als beloning voor edelmoedige daden, bij jubilea van het Nut later ook bij langdurig dienstverband van een werknemer, deze laatsten werden niet alleen door de landelijke organisatie, maar door de departementen gegeven. De eerste medaille is van 1786, als beloning voor de prijsvraag die werd uitgeschreven voor het schrijven van een boek met als titel “Over het bestaan van God”. De prijs werd gewonnen door Petrus Schouten, een rooms katholiek priester. Het is het eerste boek dat door het Nut is uitgegeven.

De zoektocht van Cor den Boer begint in 1787 als Cornelis Wagemaker een zilveren medaille krijgt omdat hij zo’n goede schoolmeester is en het eindigt in 2017 bij de penning die met een oorkonde aan Tijs van Ruiten is gegeven bij de overdracht van de door het Nut uitgegeven boeken aan het Nationaal Onderwijsmuseum. Het boeiende verhaal treft u aan in de volgende LINK.