1nutfonds 407x271In 2023 ontvingen verschillende projecten weer subsidie vanuit het Nutfonds. Projecten die voldoen aan de criteria Mens & Maatschappij of aan die van Kunst & Cultuur komen voor subsidie in aanmerking.  

Het Nutfonds is als fonds op naam ondergebracht bij VSB. Lees meer
 De volgende projecten ontvingen in 2023 subsidie vanuit het Nutfonds. 
 

Stichting Sociaal Huis Oisterwijk, De Aanschuiftafel 

De Stichting Sociaal Huis Oisterwijk organiseert lunchbijeenkomsten voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, mensen met een minimum inkomen, mensen die moeilijk aansluiting vinden vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking of mensen uit andere culturen. Oisterwijk kampt met vergrijzing en een groeiend aantal eenzame mensen. De Aanschuiftafel zorgt voor verbinding en er worden veel inspanningen gedaan om nieuwkomers te bereiken. Het project heeft   het gevraagde bedrag van €5.000. Lees meer.
 

Plaatselijk Belang 't Haantje en Kibbelveen, Kunst? Kom eruit voor je huis! 

In het dorp 't Haantje-Kibbelveen worden kunstactiviteiten georganiseerd om inwoners samen dingen te laten ondernemen en in beweging te krijgen. Hierdoor kan het nabuurschap zich beter ontwikkelen in het dorp. Het doel is dat inwoners zelf ook activiteiten initiëren en ontplooien om het welbevinden van henzelf en de omgeving te bevorderen. Het project heeft  het gevraagde bedrag van €1.000 toegekend gekregen. Lees meer 
 Deventer verhaal

Stichting Deventer Verhaal, Hanze Hotspot Deventer 

In het kader van het Hanzejaar 2023 wil de Stichting Deventer Verhaal in de Oude Mariakerk in Deventer een Hanze Experience realiseren met behulp van kunstenaars. De oude Hanzestad wordt steeds populairder, maar het aanbod aan activiteiten is nogal traditioneel. Met de Hanze Hotspot en aanverwante gratis podwalk en te boeken expeditie biedt de stichting een eigentijdser verhaal aan. Het project heeft  het gevraagde bedrag van €5.000 toegekend gekregen. Lees meer.
 

Stichting Iepenloft De Tynje, Iepenloftspul Fryske Freddie Mercury 

Ter ere van het honderdjarig bestaan van het dorp Tijnje in 2010 én dankzij een actieve kerkgemeenschap werd het openluchtspel 'Jesus Christ Superstar' geboren. Dit was oorspronkelijk bedoeld was als een eenmalig evenement, is uitgegroeid tot een terugkerend openluchtspektakel, één keer per drie jaar. Het dorp Tijnje heeft met de hulp van veel vrijwilligers en lokaal talent, en dankzij een sterk gevoel van gemeenschap, Freddie Mercury op de kaart gezet. Het project heeft  het gevraagde bedrag van €4.940 toegekend gekregen. Lees meer.

 

Stichting Gezamenlijke orgelcommissies Hogeland, Italiaanse muziekweek Het Hogeland 

Tijdens de laagdrempelige muziekweek in de Groningse gemeente Het Hogeland ligt de nadruk op klassieke Italiaanse muziek die wordt uitgevoerd in kerken en borgen. Denk daarbij aan klavecimbel- en kerkorgelconcerten, toonkunstkoor-concerten, excursies, orgelbespelingen, rondleidingen in kerken torens en borgen en fietstochten. Er is ook een educatief kinderprogramma dat door conservatoriumdocenten en studenten wordt verzorgd. Het project heeft  het gevraagde bedrag van €5.000 toegekend gekregen. Lees meer.

 

KBO Sint Wilbert Geijsteren Viering 60-jarig bestaan 

In het Noord-Limburgse dorp Geijsteren draagt het Nutfonds bij aan een herdenkingsproject rondom het 60-jarige bestaan van de seniorenvereniging KBO Geijsteren. Het project omvat dorpsactiviteiten zoals een rondleiding en  een mis in de kerk, een muziekmiddag, twee lezingen en een kerstviering. Met deze activiteiten wil de vereniging de band tussen verschillende ouderen in het dorp versterken. Het project heeft het gevraagde bedrag van €1.000 toegekend gekregen. Lees meer.
 

Dekoor, Voorbij Verwachting 

Het Nutfonds heeft opnieuw bijgedragen aan een concertreeks van dit koor. De nieuwe concertreeks voor regulier publiek gaat wederom hand in hand met sociale projecten en concerten voor kwetsbare groepen, zoals in verzorgingshuizen. Het koor geeft ook 80 vrijkaarten weg aan mensen die geen ticket kunnen betalen. Het project heeft   het gevraagde bedrag van €4.000. Lees meer.
 
Amarant

Stichting Samen Sporten Tilburg, 23 BenT Festival 

De stichting organiseerde eind mei een festival en G-Sportweekend Amarant. Het festival omvatte verschillende sportevenementen voor mensen met en zonder beperking, zoals voetbal, zwemmen, wandelen, hardlopen, bowlen, golf, korfball en het Kijk en Doe en Beleef event. Tijdens de opening, lunch, prijsuitreiking en afsluiting waren alle sporters bij elkaar. Ook vond de grootste mascottewedstrijd van Nederland plaats. Het project heeft het gevraagde bedrag van €2.000 toegekend gekregen. Lees meer.

 

Stichting Theater langs de IJssel, de IJsseltheaterfietstocht 

Eind mei vond in de IJsselvallei de fietstocht plaats langs theater- en muziekacts in de buitenlucht die voor iedereen (gratis) toegankelijk was. Het project omvatte specifieke aandacht voor doelgroepen die om diverse redenen een drempel ervaren om aan het IJsseltheater deel te nemen. De stichting hoopt daarmee nieuwe mensen te bereiken, te interesseren, actief te betrekken, en voor onderlinge verbinding te zorgen met nieuwe & herkenbare vormen van theater en cultuur. Het project heeft zich ingespannen om statushouders, vluchtelingen en mensen met een beperkt budget uit de buurt te bereiken. Het Nutsdepartement Olst-Deventer heeft dit project aanbevolen bij het Nutfonds en een bedrag van €2.500 is toegekend. Lees meer. 
 

Wijkvereniging 't Zand, familieschommel

In het Zeeuwse Middelburg een familieschommel aangeschaft die geschikt is voor kinderen met en zonder beperking (met ondersteuning). Bovendien is er een behoefteonderzoek gedaan voor een ontmoetingsplek in Middelburg. Aan dit project is een bedrag van €5.000 toegekend. Lees meer
 
Stichting Landgoed Fraeylemaborg, De Gelaarsde Poes, openluchtspel
In 2023 organiseert het landgoed Fraeylemaborg voor de 41ste keer een openluchtspel op het landgoed. Het Fraeylema ensemble bestaat al sinds 1978. Onder leiding van een professioneel regisseur werken ongeveer 15 amateurs en professionals (in de dop) aan muziekstukken. De meeste deelnemers wonen in en om Slochteren. Aan dit project is een bedrag van €5.000 toegekend. Lees meer 
Muze 

Stichting Muze van Zuid , Muziekfestival Muze van Zuid 2023

Muze van Zuid organiseert sinds 2016 huisconcerten, buitenmuziek en events in huizen en monumenten, parken en straten van Amsterdam Zuid. De stichting richtte zich in 2023 specifiek op de participatie van huis- en wijkbewoners. De uitwisseling die het festival realiseert tussen verschillende wijken met een diverse bevolkingssamenstelling is een belangrijk doel (Diamantbuurt, De Pijp, Roelof Hart-buurt, Concertgebouwbuurt). Het festival is een unieke aanvulling binnen Amsterdam: topmusici spelen tegen lage tarieven en de toegang is deels gratis (dus ook toegankelijk voor mensen met een kleine portemonnee), vluchtelingen, mensen met een beperking. Aan dit project is een bedrag van €5.000 toegekend. Lees meer 
 

Stichting Boarterstún de Vlieger, Boarterstún de Griene Long

De speeltuin in Gorredijk wordt in samenwerking met de gemeente grondig veranderd. De Beweegroute Gorredijk maakt daar onderdeel van uit.  Aankomende maanden zullen op de route meer toestellen worden geplaatst. Een speeltuin realiseren kost een hoop tijd. De stichting is inmiddels al twee jaar bezig. Er zijn veel vrijwilligers actief die zich naast werk en gezin belangeloos inzetten. De speeltuin in Gorredijk is er voor alle doelgroepen, met en zonder beperking. Aan dit project is een bedrag van €5.000 toegekend. Lees meer 
Speeltuin2 Gorredijk

De Stichting tot Behoud van Beemster Doopsgezinde Vermaning, Inrichting Huiskamer van de Beemster

De Beemster Doopsgezinde Vermaning, een rijksmonument, is in eigendom van de stichting en wordt gerestaureerd en herbestemd. Daarbij zal het gebouw ook duurzamer worden gemaakt. De (kleine) kerkzaal wordt omgevormd tot huiskamer van de Beemster. Deze is beschikbaar voor sociaal/maatschappelijke en culturele activiteiten. Het kerkinterieur is eruit gesloopt. De huiskamer moet nu opnieuw worden ingericht. De stichting heeft zelf de restauratie en verduurzaming (warmtepompen isolatie en zonnepanelen) bekostigd. Voor de inrichting was er nog subsidie nodig. Aan dit project is een bedrag van €5.000 toegekend. Lees meer 
 

Stichting BaronTheater Digitaal en Technische aanpassingen 2023

Het BaronTheater in Opende, dat op de grens van de provincies Groningen en Friesland ligt, heeft sinds de opening in 2012 een belangrijke plattelands- en culturele functie gekregen. Naast het vaste theaterprogramma weten steeds meer regionale organisaties, groepen, kunstenaars en muziekverenigingen/groepen het theater te vinden. Maar ook voor de dorps- en regionale activiteiten is het theater belangrijk. Het theater heeft verbeteringen aangebracht door de aanschaf van geluids- en lichtapparatuur voor de grote theaterzaal ook is de beamer in de kleine zaal vervangen door een touchscreen. Aan dit project is een bedrag van € 4.557,00 toegekend. Lees meer 
  

Samengevat 

Er zijn in 2023 zestien aanvragen voor projecten bij het Nutfonds ingediend. Vijftien aanvragen zijn gehonoreerd. In totaal is een bedrag van € 60.000 aan deze projecten toegekend.