Aankondiging WageningenfondsKees van Slochteren is secretaris van het Nut in Winschoten. Een departement waar afgelopen jaar veel bestuurders, die lange tijd deel uitmaakten van het bestuur, terugtraden. Het was spannend of het departement nieuwe bestuurders zou vinden. 

Kees van Slochteren (76) is getrouwd en vader van drie kinderen en grootvader van zeven kleinkinderen. Geboren en getogen in Groningen stad, heeft hij zich nu gevestigd in Scheemda, gemeente Oldambt. Hoewel hij pas sinds vier jaar lid is van het Nut, heeft hij al een aanzienlijke bijdrage geleverd. Het departement leek in een neerwaartse spiraal te verkeren; het bestuur verouderde en de organisatie verkleinde. Een jaar geleden werd Kees gevraagd om toe te treden tot het bestuur, en met zijn achtergrond in marketing bracht hij een frisse wind in de vereniging. Hoewel er in het verleden leden zijn afgehaakt (veelal door bereiken hoge leeftijd), is Kees vastberaden om het komende seizoen te focussen op het versterken van het departement en programma. En het lijkt te werken. De bijeenkomsten worden steeds beter bezocht met meer dan honderd geïnteresseerde deelnemers. Kees is nu vol enthousiasme op zoek naar nieuwe manieren om het Nut in Winschoten verder te laten groeien.
 
Hij heeft een passie voor het organiseren van lezingen over filosofische onderwerpen. In het verenigingsgebouw naast de kerk in Scheemda, waarin hij woont, heeft hij talloze bijeenkomsten georganiseerd. Zijn eerste kennismaking met het Nut vond plaats tijdens een lezing in Winschoten, waar onder meer een boeiend reisverhaal en de fascinerende wereld van chakra's werden besproken. Daar ontmoette hij bekenden en ontdekte hij een gemeenschappelijke interesse. Hoewel zijn betrokkenheid de laatste tijd wat afnam door een ongeluk waarbij hij van een ladder viel en hersenletsel opliep, blijft hij gefascineerd door de activiteiten van en voor het Nut. Het lidmaatschap van het Nut biedt Kees de mogelijkheid om boeiende verhalen te horen en inspirerende lezingen bij te wonen. Hij geniet van de leerzame en verrijkende ervaringen die hij opdoet. Het is ook een mogelijkheid om nieuwe inzichten te verwerven en in contact kan komen met gelijkgestemde mensen.
 
Kees vertelt het volgende over activiteiten van het departement: ‘Bij de lezingen van het Nut in Winschoten staat het nastreven van de oorspronkelijke doelstellingen centraal: kennisoverdracht, welvaartsbevordering, armoedebestrijding en werkgelegenheidsontwikkeling, maar dan in een eigentijds jasje. Het grootste succes van afgelopen seizoen was de uitverkochte lezing van dr. Sierdjan Koster, een jonge professor aan de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG). Koster pleitte voor een proactieve houding en meer zelfvertrouwen onder Groningers. De economie is aan het veranderen. Echt welvaart verdienen met productie is lastig geworden. De verkoop van innovatie en kennis is veel winstgevender, waarin een regio als Oost-Groningen niet wordt ondersteund door Den Haag.’ 
De belangrijkste spreker van het komende seizoen in Winschoten is prof. dr. Herman Pleij (foto), niet alleen vanwege zijn inhoudelijke expertise, maar ook omdat hij als bekende Nederlander (BN-er) regelmatig optreedt in tv-praatprogramma's. Het Nutsdepartement Winschoten (Oldambt) laat hiermee zien midden in de maatschappij te staan. Bij de onderhandelingen over de inhoud van Pleij's lezing is afgesproken dat naast onderwerpen over historische en toekomstige welvaart, er ook specifiek aandacht zal zijn voor de welvaartsontwikkeling van Oost-Groningen. 
 
Kees kijkt zelf uit naar de lezing over Frederiksoord in maart 2024 en de geplande excursie samen met het Nut Hoogezand in april 2024 daar naartoe.Voorlopig is het bestuur echter druk op zoek naar een (betaalbare) zaal voor honderd personen. De Boschpoort te klein en de grotere zaal die er is te duur. Minder mensen betekent minder budget voor sprekers. Veel sprekers komen uit de Randstad en declareren reiskosten en hotelovernachting. Het is dus moeilijk om goede sprekers te vinden. 
 
Als Kees de mogelijkheid had om al zijn aandacht, energie en tijd in één (denkbeeldig) project van het Nut te investeren, zou hij zonder twijfel kiezen voor een aanpakken van werkloosheid. Hij erkent dat dit een complex probleem is waar de gemeente steeds minder budget voor heeft. Sociale problemen worden steeds meer financiële vraagstukken in plaats van puur menselijke kwesties. Voor Kees is het essentieel om het probleem grondig in kaart te brengen. Hij ziet ongelijkheid en kansenongelijkheid al op jonge leeftijd ontstaan, vooral op lagere scholen. Hij gelooft dat het belangrijk is om jonge mensen te stimuleren en hen te laten zien dat er hoop en keuzemogelijkheden zijn voor hun toekomst. Het bevorderen van stages speelt hierbij ook een cruciale rol.
 
Naast zijn betrokkenheid bij het Nut heeft Kees ook andere interesses. Hij houdt van het bezoeken van muziekvoorstellingen. Hij heeft bijvoorbeeld genoten van een concert in de Middeleeuwse kerk van Scheemda en doet vrijwilligerswerk tijdens de Open Monumentendagen. Hij is lid van drie politieke partijen tegelijk en heeft een actieve rol in de gemeentepolitiek van Oldambt.
 
Voor de toekomst van het Nut heeft Kees het volgende advies. ‘Het landelijk Nut zou een meer faciliterende organisatie moeten zijn. Het kan dan gaan van een landelijk thema dat wordt ondersteund tot de promotie van het Nut door middel van flyers, folders banners, vlaggetjes, pennen en speldjes.’ Kees vraagt zich hierbij wel af hoe dit op een effectieve en doordachte manier kan worden aangepakt. 
 
Met zijn brede interesse en toewijding aan maatschappelijke kwesties, is Kees een waardevolle aanwinst voor het Nut in Winschoten. Maar zonder teamwerk en zijn medebestuursleden zou het allemaal niet lukken: Jan Pieters, Harco Jonker en Mony Mulder-Koster. Het bestuur heeft ook nog een vacature. 
 
Tot slot de keuzevragen voor Kees:
- Een tentoonstelling of lezing;
- Geld schenken of  meehelpen aan goede doel
- Vertrouwen of  controleren
- Principes of meebewegen
-  Vergaderen of verjaardag schoondochter
- Natuurvakantie of cultuurreis
- Mojito of  glas wijn 
- Bridge of klaverjassen
- Windows of Apple
- Netflix of NPO
- Whatsapp of e-mail
- Jong of ervaren