Aankondiging WageningenfondsTijdens de algemene vergadering van leden in Winterwijk op 22 april 2023 is Ria Hoeymakers toegetreden tot het landelijke bestuur van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Ria loopt al ruim een jaar mee met het landelijk Nut als aspirant bestuurder.

Ria is geboren en getogen in Limburg en woont sinds drie jaar in Noord-Brabant in Moergestel. Voordat ze in Brabant neerstreek woonde zij in West-Zeeuws-Vlaanderen. Daar is zij sinds 2019 bestuurslid van departement Sluis-Aardenburg. Het is een bijzonder verhaal hoe Ria werd gevraagd als bestuurslid en vervolgens pas kennismaakte met het Nut. 
 
Ria vertelt: “Ik moest opzoeken wat het Nut zoal deed. Er is natuurlijk heel veel op internet over het Nut te vinden. Er ging een wereld voor me open. Het organiseren van culturele activiteiten voor departement Sluis-Aardenburg blijkt leuk en leerzaam. En een aardige bevinding is ook dat onze leden in Sluis-Aardenburg toch veelal heel anders zijn dan mensen die ik ken uit mijn agrarische omgeving.”
 
 Ria is opgegroeid in een agrarisch gezin en getrouwd met een ‘koeienboer’. Haar echtgenoot Sjaak is inmiddels ‘agrariër-in-ruste’. Hij is echter wel een belangrijke stimulans dat Ria heeft gereageerd op de vacature binnen het landelijk bestuur. Hij vond haar heel geschikt voor de functie. 
 
Ria is moeder van twee dochters en een zoon, twee schoonzoons en een schoondochter. Zij is ook oma van drie kleindochters en drie kleinzoons. Ria heeft altijd meegewerkt in het agrarische bedrijf; ze had haar eigen vaste taken. Zij runde ook het B&B en het vakantiehuis en zij verzorgde rondleidingen in hun eigen bedrijf. Als vrijwilliger was zij betrokken bij de kerk, het Waterschap, een landbouwbestuur en het agrarische natuurbeheer. Ook was zij een periode actief als uitvaartbegeleider. 
 
Rust en ontspanning vind zij in lezen, cryptogrammen oplossen, schrijven, oppassen bij de kleinkinderen, wandelen en fotograferen. Ria is graag buiten en maakt regelmatig (meerdaagse)wandelingen, vaak in haar eentje. Vooral Nederland is haar ‘territorium’. Behalve het landschap waarin ze loopt maakt ze ook kennis met de plaatselijke bewoners. 
 
De basis van het landelijk Nut is volgens Ria gelegen in de activiteiten en het initiatief van de leden, de aangesloten departementen. Daar een luisterend oor neerleggen is een belangrijke taak van het landelijk bestuur. Ruimte geven aan het verhaal en ervaringen van de departementen is onontbeerlijk om als landelijk bestuur goed te kunnen functioneren. Ria denkt dat daar nog winst te behalen valt. In het landelijk bestuur hoopt zij te ervaren wat zij ook lokaal heeft ervaren bij het Nut: de verrijking van het kennismaken met nieuwe mensen en nieuwe werkzaamheden. Samen werken met anderen heeft ze altijd leuk gevonden. 
 
Departement Sluis-Aardenburg heeft 94 leden. De gemiddelde leeftijd van de leden ligt tussen de 70 en 75 jaar. Met een contributie van 20 euro per jaar is er een bescheiden jaarbudget. Het bestuur wil echter noch de contributie noch een entreeprijs vragen voor activiteiten om het Nut voor iedereen toegankelijk te maken en houden. Het sociale aspect van de bijeenkomsten vindt het bestuur heel belangrijk.  De activiteiten zijn gericht op muziek of op lezingen die te maken hebben met de streek (West-)- Zeeuws Vlaanderen. Afgelopen jaar ontving het departement voor de eerste keer in haar bestaan subsidie (1000 euro) van de gemeente. 
 
De viering van het 200-jarig jubileum in 2020 is in het water gevallen door de Coronacrisis. Aan de viering van het 205-jarig bestaan wil het departement dan ook extra aandacht besteden. Scholing in combinatie met cultureel spreekt het Nut in Sluis-Aardenburg aan. Daarom was de opzet voor de 200-jarige viering een project  op gebied van muziek & cultuur op scholen in Sluis en Aardenburg. Zij hopen dit bij het volgende jubileum wel uitgevoerd te krijgen. Het departement wil zich met activiteiten ook meer op de schooljeugd gaan richten. De ouders van de kinderen maken op deze wijze kennis met het Nut. Dit zou dan bij kunnen dragen tot een mogelijke verjonging van het departement. Dat is uiteindelijk noodzakelijk om het voortbestaan van het Nut Sluis-Aardenburg te garanderen.
 
Op de vraag aan welk (denkbeeldig) project van 't Nut Ria de komende tijd veel energie en aandacht wil besteden is het antwoord niet zo moeilijk. Op zaterdag 14 oktober a.s. organiseert het Nutsdepartement Sluis-Aardenburg de landelijke ledenbijeenkomst. 
 
Tot slot de keuzevragen voor Ria. 
 
• Een tentoonstelling of lezing;
• Geld schenken of meehelpen aan goede doel
• Vertrouwen of controleren
• Principes of meebewegen
• Natuurvakantie of cultuurreis
• Mojito of glas wijn
. Bridge of klaverjassen
• Windows of Apple
• Netflix of NPO
• Whatsapp of e-mail
• Jong of ervaren