1nutfonds 407x271In 2022 ontvingen verschillende projecten weer subsidie vanuit het Nutfonds. Eind 2021 veranderde VSBfonds de criteria voor projecten op het gebied van Kunst & Cultuur. Het Nutfonds staat vanaf die tijd ook open voor subsidieaanvragen op dit gebied. 

Anders dan in het verleden wordt er sinds de wijziging bij het criterium Kunst & Cultuur ook bekeken of het project bijdraagt aan een verrijking van publiek en deelnemers en een ontmoeting tussen groepen mensen met verschillende achtergronden. Bij verschillende achtergronden moet gedacht worden aan mensen die verschillen in leeftijd, opleidingsniveau, gezondheid, fysieke en mentale mogelijkheden, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of cultuur. Omdat iedereen mee moet kunnen doen aan culturele activiteiten is toegankelijkheid van het aanbod een belangrijk aandachtspunt en het wegnemen van drempels kan daaraan in belangrijke mate bijdragen Lees meer

 

Stichting Sociaal Huis Oisterwijk, O'pkikker

Deze Brabantse stichting vroeg subsidie aan voor het project O'pkikker aan Tafel 2.0. Dit is een Ontmoetingstafel gericht op participatie en ontwikkeling van eenzame kwetsbare mensen en mensen met een migratieachtergrond in de gemeente Oisterwijk. In 2019 organiseerde de stichting ook een diner en in de Coronatijd waren er maaltijden die door de Horeca werden bereid. Er is € 5000 aan het project toegekend. Lees meer 

 

 

Stichting Mesh, De Beeldentuin Het project

De Beeldentuin vindt plaats in Delfshaven (Rotterdam) en is een samenwerking van kunstenaars die via de stichting Mesh samen een educatief naschools traject aanbieden aan basisschoolkinderen uit de wijk. Tijdens het traject gingen drie groepen aan de slag met het maken van openbare sculpturen onder begeleiding van professionele kunstenaars. Het aangevraagde bedrag van € 1500 werd aan dit project toegekend. Lees meer 

 

 

Nederlands Jeugd Strijkorkest, Perforator

 Het Nederland Jeugd Strijkorkest en het Leerorkest voor kinderen ontwikkelde een voorstelling met daarbij aandacht voor talentontwikkeling en educatie. Toeschouwers zien en horen een elektronisch bewerkt spinnenweb dat bespeeld wordt met strijkstokken, lichtgevende dieren, musicerende wormen en een addertandvis gemaakt van een gigantische afvalprikker. Er is € 5000 aan het project toegekend.Lees meer 

 

Stichting Dias Latinos Amersfoort, La Promesa

 

 

La Promesa is een educatieproject verbonden aan het Muziekfestival Dias Latinos in Amersfoort, met een maatschappelijke tak en een muziekprogrammering. Het aangevraagde bedrag van € 4500 werd aan dit project toegekend. Lees meer

 

 

Promotiestichting Dedemsvaart. D.N.A KUNSTEXPEDITIE

D.N.A. KUNSTEXPEDITIE is een project met randprogrammering, diverse workshops en andere cultuur educatieve activiteiten, o.a. met twee scholen. Samen met inwoners van Dedemsvaart verbeelden inwoners wat het DNA van Dedemsvaart. Samen met twee scholen in de regio wordt een programma bestaande uit onder andere rondleidingen langs de kunstexpeditie ontwikkelt. Er worden bezoeken aan ateliers in de buurt georganiseerd waar scholieren de kunstenaars het hemd van ’t lijf kunnen vragen. Eind juni 2022 is VSB door de initiatiefnemer geïnformeerd dat zij de financiering niet rond kregen. De donatie is daarom nog niet uitbetaald. VSB heeft uitstel gegeven en de toekenning doorgeschoven naar 2023. Ze gaan zich inspannen om voor 2023 alsnog de financiering rond te krijgen. Er is € 5000 aan het project toegekend.

 

Dekoor Close Harmony 2022 - Perspectief

DeKoorDe dertig vocalisten van Dekoor brengen Close Harmony voorstellingen voor een breed publiek en specifieke (kwetsbare) doelgroepen, met workshops voor de amateurs gericht op persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling. Hun huidige ambitie omvat de volgende projecten:

• Het verzorgen van optreden voor kinderen uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum die vanwege opname in het ziekenhuis weinig kans hebben om naar concerten te komen.

• Optreden in Doorn bij de Stichting Bartimeüs. Vorig jaar trad DeKoor daar ook op voor slechtzienden met een meervoudige beperking. Dat contact wil de groep doorzetten, zodat zij daar binnenkort opnieuw een show kunnen geven.

• Via Taal Doet Meer, een stichting voor wie zij begin dit seizoen een optreden gaven, hopen zij mensen met een migratieachtergrond te bereiken, die het Nederlands nog aan het leren zijn.

• Optreden in meerdere verzorgingshuizen, om senioren die tijdens de pandemie minder verbinding met de buitenwereld hebben gehad een extra steun in de rug te geven. Er is € 5000 aan het project toegekend. Lees meer 

 

Zangvereniging Scala, Holy Tango

Holy Tango is de naam van het jubileumconcert van zangvereniging Scala.Het koor repeteert wekelijks op donderdagavond in een buurtcentrum in het centrum van Amsterdam. Na afloop van de repetitie wordt er vaak nog even nagepraat en wat gedronken aan de bar van het buurtcentrum. Ieder jaar wordt er één openbaar concert gegeven. Daarnaast zijn er ook meer informele optredens, zoals in juni 2011 op de Open Tuinen Dagen in Amsterdam. Soms treden zij ook op voor zorginstellingen of bij speciale gebeurtenissen (bijv. monumentendagen). Vanuit het Nutfonds kon, vanwege het ontbreken van het educatieve aspect, geen bijdrage worden toegekend. Er is € 2500 euro aan het project toegekend vanuit het regiobudget van VSBfonds. Lees meer 

 

Stichting Vastgoed 'Hoeflo' Harfsen, Vervanging warmwatervoorziening d.m.v. zonneboilersysteem

Het sportdeel (douches, kleedkamers) van het dorpshuis in Harfsen (gemeente Lochem) heeft een verouderde warmwatervoorziening uit 1979. Deze geeft veel problemen. Hoeflo wil een zonneboiler systeem aanschaffen zodat sporters gebruik kunnen maken van een veilige en betrouwbare warmwater voorziening en er op energie bespaard kan worden. Er is € 4000 aan het project toegekend. Lees meer 

 

Stichting Muziekliefhebbers Hollands Midden, MHM Jeugdfestival

Het jeugdfestival 2022 van deze stichting biedt podium aan diverse jeugd amateurgezelschappen om zich te presenteren. Vanuit het Nutfonds kon, vanwege het ontbreken van het educatieve aspect, geen bijdrage worden toegekend. Hoewel deze aanvraag voor het Nutfonds is binnengekomen heeft VSB aan dit project een bijdrage geleverd van € 2000 vanuit het regiobudget. Lees meer 

  

Muziekvereniging Sempre Crescendo LUCK! (Losserse Uitvoering Cultuur en Kunst)

Luck.pngLUCK! Is een groot spektakelstuk vanuit AMK-muziekvereniging, waarbij wordt samengewerkt met alle zang- en muziekverenigingen in Losser. Alle deelnemers kregen op 2 juli 2022 de mogelijkheid deel te nemen aan de uitvoering van een gezamenlijk muziekstuk (zang, dans, muziek). Voor scholieren was er een educatieonderdeel. Zo was er een Educatiefilm waarmee geschiedenis en betekenis van de Dorpsbeek en de Dorpsbleek voor Losser in beeld wordt gebracht voor educatielessen aan groepen 7 en 8 van de basisscholen; De gedachte is dat op de scholen naast “meer muziek in de klas” voor de groepen 7 en 8 ook educatielessen worden gegeven wat de Dorpsbeek en de Bleek voor Losser heeft betekend. Het totale plan voor educatie zal door Stichting Fundament worden verzorgd. Er is € 5000 aan het project toegekend. Lees meer 

 

Christelijke Muziekvereniging Looft den Heere 125 jaar

De vereniging gevestigd in Garyp viert dit jaar haar 125 jarig jubileum met een concert. Deze amateurkunstvereniging is van grote sociale betekenis voor het dorp. Deze aanvraag is gehonoreerd in het kader van de tijdelijke coulanceregeling voor amateurkunstprojecten, bedoeld om amateurkunstverenigingen na de coronacrisis weer op weg te helpen. Er is € 2000 aan het project toegekend. Lees meer 

 

Stichting Theatergroep de Opposanten, Terug naar School

Theatervoorstelling/pop-up experience waarin maakproces tussen medemakers/buurtbewoners centraal staat. Zij gaan op zoek naar verhalen, ideeën en materialen in en rond voormalig schoolgebouw van der Capellen in Zwolle , waar ook de pop-up experience en expositie worden uitgevoerd. Inmiddels zijn er al honderd mensen langs geweest en heel wat verhalen verzameld Er is € 5000 euro aan het project toegekend. Lees meer 

 

Hangplek voor Ouderen, Hotel voor Hangers

Het project verzorgt een theatervoorstelling met twintig ouderen. Doel vooral het stimuleren en binden van vitale ouderen om blijvende activiteiten te organiseren in de wijk. Tijdens de voorbereiding van de voorstelling komen ouderen regelmatig bij elkaar, waardoor een gesprek echt op gang kan komen en waardoor relaties de tijd en ruimte krijgen. Het plan is om 4 á 5 optredens te doen in het voorjaar van 2023 (april-mei) in de buurt- en wijkcentra in Vleuten De Meern en Leidsche Rijn. Daarnaast wil men met korte scenes optreden in verpleeghuizen in de wijk, voor ouderenorganisaties als KBO en de Zonnebloem en bij Festivals in de wijk. Met Het Travelling Farm Museum onderzoekt de organisatie of (deel-) voorstellingen op toegankelijke cultuurhistorische locaties in de wijk mogelijk zijn. Er is € 2000 aan het project toegekend.

 

LucsiniaPNG

 Luscinia, Najaarsconcerten 

 
 Het kamerkoor Luscinia een amateurkoor, zal in samenwerking met professionals concerten verzorgen. De concerten vinden plaatsen in oktober 2022 in Gasthuiskerk te Zierikzee en in november in de Maria Magdalenakerk te Goes. Er is € 2500 euro aan het project toegekend. Lees meer  

   

Stichting De Stad Blokzijl, 350 jaar stad Blokzijl

De viering van het 350 jarig jubileum is een veelomvattend evenement in Blokzijl bestaande uit een groot aantal kunst- en cultuur activiteiten. Een greep hieruit vormen de lezingen, markt, optredens en taarten bakken. Deze zorgen gezamenlijk voor meer verbinding en saamhorigheid tussen de inwoners van Blokzijl. Donatie geoormerkt aan toneelspektakel, op ponton in havenkolk van Blokzijl waar lokale koren, zangers, zangeressen, kinderen en figuranten aan meedoen. Aan het Nutfonds werd specifiek een bijdrage gevraagde voor het toneelspektakel. Er is € 5000 aan het project toegekend. Lees meer
  

Stichting Openluchtspel Dijkerhoek, Voorbereiding Openluchtspel Dijkerhoek

Eens in de 5 jaar wordt een openluchtspel in Dijkerhoek (Holten/Rijssen, Salland) gerealiseerd in co-creatie, d.w.z. bedacht, ontwikkeld en georganiseerd door een groot aantal inwoners van deze gemeente. Er doen circa vijftig vrijwilligers hieraan mee. Het openluchtspel is bedoeld voor alle leeftijden. Speciale aandacht gaat uit naar de jeugd met als doel hen op een luchtige manier in aanraking te laten komen met cultuur. De jeugd wordt op verschillende manieren betrokken bij het openluchtspel, niet alleen als speler of figurant. Doordat de hele gemeenschap in Dijkerhoek wordt betrokken bij het openluchtspel ontstaat verbinding. Er zijn inmiddels 6 bijeenkomsten geweest en daaruit is een leuke, eigen verhaallijn ontstaan met typische “Holtense” figuren en stukjes uit de Holtense eigen geschiedenis. De molen krijgt hierin weer een rol. Er is € 5000 aan het project toegekend. Lees meer 
 

Stichting Dutch Gospel Arts Institute, Freedom Of Dreams 2023!

In dit project gaan vijftig deelnemers met diverse culturele achtergrond aan de slag gaan met het maken en presenteren van Muziektheaterproject Freedom of Dreams. Ze ontmoeten lotgenoten en leren daarmee dat we allemaal gelijk zijn en werken aan positief zelfbeeld en toekomstvisie. Initiatiefnemer is een muziekschool. Theaterlocatie wordt nog gezocht. De werving van deelnemers  vindt op allerlei manieren plaats.  Mond-tot-mond reclame, drukwerk in de buurt, sociale media, flyers en persberichten in plaatselijke media. Er is € 5000 aan het project toegekend. Lees meer    
 

Stichting Spulwike Littenseradiel, Spulwike

SpulwikePNG
 
 
Realiseren Spulwike in voormalige gemeente Littenseradiel, tegenwoordig Waadhoeke. Doel project is kinderen (van ouders die geen vakantie kunnen betalen) een week lang leuke activiteiten aan te bieden. Maakt ontmoeting tussen verschillende leefwerelden mogelijk en zorgt ervoor dat de sociale cohesie in een wijk versterkt wordt doordat veel wijkbewoners als vrijwilliger bij project betrokken zijn. De subsidie wordt besteed aan huur locatie, apparatuur, springkussens, spelletjes, aankleding locatie, begeleiding. Er is € 1500 aan het project toegekend. Lees meer 

 

 

 

 

Stichting Sociaal Huis Oisterwijk, De Aanschuiftafel                                         

Deze stichting organiseert lunchbijeenkomsten voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, mensen met een minimum inkomen, mensen die moeilijk aansluiting krijgen vanwege een lichamelijk of geestelijke beperking, mensen uit andere culturen. Oisterwijk kent een grote vergrijzing en het aantal eenzame mensen groeit. De aanschuiftafel zorgt voor verbinding. Er zijn veel inspanningen om nieuwkomers te bereiken. Er is € 5000 aan het project toegekend. Lees meer   
 

Stichting IMC Weekendschool, Samen maken we toekomst

Stichting IMC Weekendschool Groningen geeft wekelijks les aan kinderen van 10-14 jaar, afkomstig van basisscholen met hoge achterstandsscore. Dit doen zij elke zondag tussen 11.00 en 15.00. De leerlingen zijn verdeeld over drie leerjaren. Zij krijgen in deze jaren een uitgebreid vakkenpakket en hierin les van bevlogen gastdocenten. Departement Groningen-Haren schreef een aanbevelingsbrief voor dit project! Er is € 5000 aan het project toegekend. Lees meer     
 

Stichting Culturele Activiteiten, Kunst met Caritas (Met kunst in C)

Community-arts is een samenwerkingsproject tussen SCAB (kunsten) en Caritas (welzijn) in Urk. Het actief laten participeren van kwetsbare burgers in de maakpraktijken van kunstenaars, draagt bij aan hun emancipatie en zelfbewustzijn. Achter de schermen wordt inmiddels hard gewerkt om binnenkort publiek te gaan. Er wordt gestart met de selectie van kunstenaars en werving van deelnemers. Er zullen 3 rondes zijn (beeldend, podium/zang, muziek/theater) met 10 workshops x 10 deelnemers "Achter de schermen zijn we druk bezig met het project en binnenkort gaan we publiek. We zullen binnenkort update sturen".  Er is € 3000 aan het project toegekend. Lees meer 
 

Stichting Grut Hermana, De Wolf komt werom

Amateurkunstproject (muziektheater) met community-arts component in Minnertsga, Noordwest-Friesland. Waarbij buurtbewoners, amateurspelers en andere vrijwilligers samenwerken aan het realiseren van de productie. Er is € 5000 aan het project toegekend. Lees meer 
In totaal zijn er in 2022 25 aanvragen bij het NUTfonds gedaan. 24 daarvan zijn er gehonoreerd waarvan 22 uit NUTfonds, 2 uit budget VSBfonds.  Een subsidiebedrag is teruggevorderd, Een aanvraag is komen te vervallen.