Aankondiging WageningenfondsOp een veel te warme dag eind november 2022 was er online een gesprek met Marianne de Looff, de secretaris van departement Noord-Beveland.
Het departement bestaat dit jaar 180 jaar.

 Al snel komt het gesprek op de coronacrisis en het gebrek aan sociale contacten en leuke dingen die er te doen waren. Voor iedereen is dat een moeilijke periode geweest. Daar was het bestuur van het departement zich ook zeer van bewust en heeft zo veel als kon naar de geldende regels alle activiteiten laten doorgaan. Het is fijn dat de voorstellingen nu weer zonder beperkingen kunnen worden georganiseerd. Hoewel de voorstellingen weer goed worden bezocht merkt het departement dat na de coronacrisis de aanmeldingen pas in de laatste week voor de voorstelling binnenkomen. Het departement heeft 300 leden. Gemiddeld zijn er per voorstelling 100 bezoekers waarvan zo een 30% leden.

Marianne woont samen met man en dochter in Kortgene. Zij maakte zelf al vroeg kennis met het Nut en nam later ook haar dochter mee naar de kindervoorstellingen. Inmiddels is haar dochter 15 jaar. Zij maakt nu haar eigen keuzes als het om vrijetijdsbesteding gaat. Via die kindervoorstellingen ontmoette zij andere ouders; sommigen zag ze ook op de school en zaten al in het bestuur van het Nut. Dat Piet Hamelink, oud-voorzitter van het departement en de huidige landelijk voorzitter ,vaak vertelde dat hij de Nutbestuurders vond op het schoolplein was dan ook zeker geen ‘grapje’. Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 april 2019 nam Piet Hamelink afscheid van het departementsbestuur in Noord-Beveland. Piet zette zich negenentwintig jaar in voor ’t Nut in Noord-Beveland waarvan achttien jaar als voorzitter. 

Het bezoeken van theatervoorstellingen heeft Marianne altijd al leuk gevonden. Jong geleerd, oud gedaan. In deze is dat een spreekwoord dat zeker van toepassing is. Noord-Beveland organiseert kleinschalige voorstellingen. Er is geen sprake van grote anonieme theaterzalen. De zalen zijn over het algemeen niet groot en er is voldoende gelegenheid elkaar te ontmoeten. 

Marianne is als spin in het web helemaal op haar plaats in het bestuur. Eigenlijk werkt ze mee aan alle facetten van de organisatie van een voorstelling. Zij heeft in het dagelijks leven een financiële job. Door haar werk voor het Nut heeft zij met heel andere mensen contact en kan zij meer creatief en organisatorisch bezig zijn. Het Nutswerk is een welkome afwisseling.

Zo heeft zij bijvoorbeeld de inrichting van de huidige website, huisstijl en nieuwsbrief voor haar rekening genomen. Dat heeft haar meer tijd gekost dan ze dacht. Maar ze is nog steeds blij dat de communicatie door deze inzet goed is geregeld. Ze doet ook wel andere voorkomende werkzaamheden voor het departement. Dat kan zijn van kassa draaien tot broodjes smeren. Het bestuur is echter groot genoeg om dat soort taken te verdelen. Voor elke voorstelling wordt er een draaiboekje gemaakt met daarin opgenomen wie wat doet.

Marianne is sinds november 2015 actief en sinds maart 2016 officieel bestuurslid en meteen secretaris gemaakt. Het bestuur bestaat op dit moment uit  negen personen. De programmering vindt plaats in samenspraak waarbij iedereen voorstellen doet. Zo ontstaat er een longlist waaruit een selectie van twaalf voorstellingen wordt gemaakt. Variërend van kindervoorstelling, cabaret, toneel tot (klassieke) muziek. Ook worden er lezingen georganiseerd. Bij het laatste wordt vaak gekeken naar mensen van het eiland zelf die een interessant verhaal te vertellen hebben. Ook is er regelmatig een excursie. In 2020 was dat een begeleide wandeling langs de Oosterschelde met als naam ’Zilte Zaligheid’.  De Facebookpagina van het departement geeft een goed beeld van de grote variatie aan activiteiten van het departement.  

Marianne bezoekt ook graag zelf de voorstellingen en activiteiten van het departement. Ooit was zij zelf als amateur muzikant actief. Daar is zij echter mee gestopt. Zij speelde dwarsfluit. Door blessures uit de tijd dat zij ook volleybalde doet zij dat niet meer. Vier jaar geleden speelde zijn voor het laatst een stuk uit de Mattheus Passion. Zij mist haar ‘oude’ hobby’s niet omdat het werk voor het Nut echt heel leuk is om te doen en zij heeft tuinieren ontdekt als nieuwe hobby. 

Marianne is een uitgesproken grote bewonderaar en luisteraar van de muziek van Bach. Als zij zou mogen kiezen om een dag in de huid te kruipen van een historisch figuur is de keuze niet moeilijk: Bach! Zijn genialiteit te ervaren lijkt haar fantastisch. Er zijn zoveel mensen die vandaag de dag nog geboeid zijn en ontroerd raken door zijn muziek.

"Vanaf mijn 10e jaar speel ik dwarsfluit en zijn diverse muziekstukken van Bach natuurlijk langsgekomen. Toen ik gevraagd werd om mee te werken aan een uitvoering van de Mattheus Passion in Zoutelande (de aria ‘Aus Liebe’, samen met sopraan en kistorgel) ging ik ter voorbereiding verschillende versies luisteren. Ik was tot dan toe onbekend met de aria, maar werd bij het beluisteren eigenlijk meteen overvallen door emoties. Sinds die tijd heb ik de muziek van de Mattheus Passion helemaal ontdekt en begrijp ik goed waarom zoveel mensen diep geraakt worden.”

In welke richting het departement zich zou moeten bewegen in de toekomst is zij duidelijk. 

' De volgende mijlpaal is 185 jaar. Het departement hoopt in ieder geval de huidige lijn vast te houden. Het kleinschalige en persoonlijke karakter van de activiteiten is belangrijk. Iedereen moet het naar zijn zin kunnen hebben. Ook als je alleen komt naar de voorstellingen. De cultuurnota Noord-Beveland die onlangs verscheen benadrukt ook dat samenwerking tussen organisaties met behoud van eigen identiteit belangrijk is. Daarvoor wordt zelfs een cultuur coördinator aangesteld om dat te bevorderen.’ 

Marianne heeft geen grote idealen of wensen voor de toekomst van het Nut. Zij en haar medebestuurders zijn heel tevreden op welke wijze het Nut in Noord-Beveland functioneert. De basis van de Nutsgedachte is sociale cohesie en daar werkt het bestuur actief aan mee in de regio.
 
Tot slot de keuze vragen voor Marianne. 
 
• Een tentoonstelling of lezing;
• Geld schenken of meehelpen aan goede doel
• Vertrouwen of controleren
• Principes of meebewegen
Natuurvakantie of cultuurreis
• Mojito of glas wijn
• Windows of Apple
• Netflix of NPO
• Whatsapp of e-mail
Jong of ervaren
 

Bestuur NB 2022

   Bestuur Nut Noord-Beveland (Bron: Gele Krantje)