Veel Nutsbestuurders wisten de weg te vinden naar het museum in de voormalige proefkolonie Frederiksoord. De uitleg over het ontstaan en leven in de proefkolonie was  interessant. De rondleiding door het museum vond in twee groepen plaats. Het museum heeft veel aandacht besteed aan het creëren van de sfeer van weleer.Tijdens de lunch en na afloop werd er bijgepraat. De stemming was bovenal optimistisch omdat de leden/departementen na gebroken Corona-jaren weer volop activiteiten ontplooien.

 

  website nut 

Proefkolonie Frederiksoord

De Maatschappij van Weldadigheid stichtte rond 1820 koloniën op de grens van de provincies Drenthe, Overijssel en Friesland; onder andere bij het dorp Vledder. Frederiksoord was aanvankelijk een proefkolonie die al in 1818 werd gesticht. Uit de koloniën I en II ontstond het dorp Frederiksoord. De kolonies III en IV werden het dorp Wilhelminaoord. Aan de basis van dit ambitieuze initiatief lag een groot maatschappelijk probleem, namelijk armoede. Het geloof in de maakbaarheid van de mens en het landschap heeft echter bij het ontstaan van de koloniën ook een belangrijke rol gespeeld.

Vooral verarmde gezinnen uit grote steden werd een bestaan geboden door het bewerken van de onontgonnen gronden. Uit het hele land werden grote aantallen mensen naar de koloniën gestuurd. Niet alleen om in de landbouw te werken maar ook om naar school te gaan en om discipline aan te leren. Van een keuze was lang niet altijd sprake. Landlopers, bedelaars en ook weeskinderen werden veelal gedwongen opgenomen in de koloniën.

Tuinbouwschool

De Maatschappij van Weldadigheid stichtte in 1884 de Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool in Frederiksoord. Deze tuinbouwschool, de oudste van Nederland, is in november 2005 verhuisd. In het dorp Frederiksoord, dat vandaag de dag 305 inwoners telt, bevinden zich nog de tuinen van deze tuinbouwschool,. Ook is er de fruitcollectie van de Noordelijke Pomologische Vereniging, het museum 'De Koloniehof', het landgoed Westerbeeksloot met het daarbij behorende huis Westerbeek en een hotel te vinden in Frederiksoord. Nog altijd vervullen de voormalige Koloniën een sociale -, justitiële - en welzijnsfunctie, en doen mensen er aan land- en bosbouw. In juli 2021 werden de Koloniën van Weldadigheid ingeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

 Aaank Blokhuispoort