Zaans Museum foto Pascal FielmichDe algemene vergadering voor leden van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in het Zaans Museum kon eindelijk doorgaan op 14 mei 2022. In verband met de Coronacrisis werd het bezoek aan het museum tweemaal eerder geannuleerd. 

Zo'n veertig bestuursleden van departementen verspreid over heel Nederland bezochten op de zonovergoten zaterdag de algemene vergadering van het landelijk Nut. Zij werden ontvangen in de Verkadezaal van het Zaans Museum. Na het welkomstwoord van de voorzitter, Piet Hamelink, was het  woord aan Hans Pielkenrood, voorzitter van Nutsdepartement Zaanstad Zuid. Hij schetste aan de hand van een Powerpointpresentatie de historie van het Nutsdepartement Zaanstad Zuid en die van die van de Zaanstreek. Lees meer 

Het openingswoord van Hans Pielkenrood treft u aan in de volgende LINK.

Inbreng leden gevraagd

Tijdens de algemene vergadering werd Ria Hoeymakers, secretaris van departement Sluis-Aardenburg, voorgesteld aan de aanwezigen. Zij zal de komende tijd 'meedraaien' in het landelijk bestuur omdat zij heeft aangegeven interesse te hebben in een bestuursfunctie. Het landelijk bestuur is op zoek naar nog een aspirant bestuurder uit haar geledingen om het bestuur weer voltallig te maken. De voorkeur gaat uit naar een van de (bestuurs)leden uit de Noordelijke provincies. De profielschets voor deze functie is op te vragen bij een van de huidige bestuursleden.

Tijdens de openingstoespraak gaf Piet aan dat er ook weer inbreng van de leden wordt gevraagd voor de formulering van een nieuw beleidsplan. In 2017 is er een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2018 -2024.  De periode voor herijking van dit plan komt in zicht. Alle leden die hierin willen meedenken worden verzocht zich te melden. Doel is te komen tot een werkgroepje of commissie die de formulering van een nieuw beleidsplan ter hand gaat nemen. Het streven is dat het Nut in 2024, het jaar waarin het Nut 250 jaar bestaat, op een goede en verantwoorde wijze weer een periode  tegemoet kan gaan.

Rondleidingen

Het Zaans Museum is een cultuurhistorisch museum op de Zaanse Schans in de gemeente Zaanstad. Het museum is opgericht in 1998 en toont cultuurhistorische en streekgebonden collecties over de woon- en industriële cultuur van de Zaanstreek. Veel industrie is in de Zaanstreek begonnen: papier, rijst, zetmeel, hout, cacao, koekjes. De windmolens vormden de grote voorlopers en in het begin letterlijk de aandrijvers van fabricageprocessen van de fabrieken.

De groep die na de lunch onder leiding van een gids buiten een rondleiding deed zag een lieflijk landschap met molens. Dit landschap was echter vroeger een druk industrie- en handelsgebied. De andere groep werd door het museum geleid. Het museum is onderdeel is van het openluchtmuseum Zaanse Schans. De koekjesfabriek, de Verkade Experience, is sinds 2009 het hart van het museum. Op levendige wijze wordt bijna tastbaar hoe het er aan toe ging in de chocolade- en biscuitjesfabriek van weleer. Naast een mooie verzameling werkende machines voor de aanmaak en verwerking van chocolade is er ook aandacht voor de geschiedenis van de familie Verkade. 

Lees meer

 Voor meer afbeeldingen en foto’s zie: https://www.facebook.com/nutalgemeen