In 2021 zijn er weer subsidieaanvragen voor projecten gehonoreerd vanuit het Nutfonds. Vijf projecten ontvingen in totaal € 25.000,--. Normaal is het aantal aanvragen en het totaalbedrag hoger. In 2022 zal daarom meer subsidie aan projecten kunnen worden toegekend. Meer over de aanvraagprocedure leest u op de website van het landelijk Nut. Lees meer.

Stichting Basisbibliotheek Dommeldal: Voorleesexpress Geldrop

Voorleesexpresspng.png

 

Al eerder verstrekte het Nutfonds een subsidie aan verschillende projecten van de Voorleesexpress. In 2021 ontving de bibliotheek in Geldrop een subsidie. De VoorleesExpress geeft extra aandacht aan gezinnen met kinderen van 2 tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal. Twintig weken lang komt er elke week een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen. Zo breiden de kinderen hun woordenschat uit, ontwikkelen ze hun taalgevoel en ontdekken ze, samen met hun ouder(s), hoe leuk boeken zijn. De ouders krijgen handvatten om taal- en leesplezier blijvend een vaste plek in het dagelijks gezinsleven te geven. De Voorleesexpress in Geldrop kreeg € 5000,-- subsidie vanuit het Nutfonds. Lees meer 

 

 

Stichting Cine Inclusief: documentaire dak- en thuisloze regenboogjongeren

Stichting Cine InclusiefOp het ogenblik werkt de stichting aan de voorbereiding van een documentaire over dak- en thuisloze regenboogjongeren. In Nederland zijn naar schatting tussen de 1000 en 2000 LHBTQ+ jongeren die dakloos raken omdat ze door hun familie niet geaccepteerd worden. Stichting Cine Inclusief ontving € 5000,-- subsidie vanuit het Nutfonds. Lees meer 

 

Stichting Brede Wijkvertegenwoordiging Âlvestedewyk: Sport- en speelvoorzieningen Alvestêdewyk

speelvoorziening

 

In het Friese Franeker opereert Stichting Brede Wijkvertegenwoordiging Âlvestedewyk. De stichting heeft ten doel de ontwikkeling en inrichting van de wijk positief te beïnvloeden en een spreekbuis en gesprekspartner te zijn voor de gemeente Franeker. Aandachtsgebieden hierin zijn:
a. Planontwikkeling
b. Leefbaarheid
c. Activiteiten
De stichting klopte aan bij het Nutfonds voor een subsidie voor sport- en spelvoorzieningen.
Stichting Brede Wijkvertegenwoordiging Âlvestedewyk ontving € 5000,-- subsidie vanuit het Nutfonds. Lees meer

 

 

 Stichting Theater Mier: Teunis

Theater Mier logoSichting theater Mier maakt fysiek theater voor kinderen op de basisschool in hun eigen klas, aan hun eigen tafeltje, voor hun neus en in hun eigen dynamiek. Om het persoonlijk te maken en hun eigen verhalen naar boven te halen is een veilige sfeer creëren heel belangrijk. Dit doen de actuers door veel plezier te maken met elkaar, de kinderen serieus te nemen en te luisteren naar ieders verhaal. Voor de voorstelling Teunis ontving theater Mier € 5000,-- subsidie vanuit het Nutfonds. Lees meer 

 

AmateurTuindersVereniging (ATV) Nicolaas Beetslaan: nieuwbouw ontmoetingsruimte

ATV.jpg

De kleine ATV Nicolaas Beetslaan in Voorburg heeft beperkte inkomsten maar wel grote dromen. Zij zijn op zoek naar vrienden, sponsoren of donateurs die een handje willen helpen met geldbedragen of materiaal voor het jaarlijkse onderhoud en met het realiseren van die dromen. Zodoende hebben zij ook een aanvraag ingediend bij het landelijk Nutfonds.
Een van die nieuwe dromen is de bouw van een nieuw duurzaam paviljoen in het hart vaan de tuin, het ventrale pleintje. In het paviljoen zal een berging komen, sanitaire voorzieningen, en een zitgelegenheid. Ook zal er een glazenkas worden gebouwd voor de opkweek van plantjes. De leden kunnen in de ontmoetingsruimte met elkaar een praatje maken en bezoekers kunnen er schuilen voor de regen of even pauzeren. Voor de nieuwbouw ontving de ATV € 5000,-- subsidie vanuit het Nutfonds. Lees meer