De KB | Nationale bibliotheek van Nederland is in 2011 gestart met het op grote schaal digitaliseren van in Nederland uitgegeven tijdschriften om deze online beschikbaar te stellen via Delpher (www.delpher.nl). Hiervoor heeft de KB subsidie ontvangen van Metamorfoze, het Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed. In het voorjaar van 2021 heeft het landelijk Nutsbestuur de KB toestemming gegeven voor de digitalisering en publicatie van Het maandblad van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen via een licentieovereenkomst. Het gaat om Jrg. 1, no. 1 (okt. 1916) - jrg. 42 (okt. 1962). - Amsterdam : Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 1916-1962. Lees meer

Inmiddels is de digitalisering in volle gang en is een en ander terug te vinden via Delpher. Het maandblad van het Nut verscheen eenmaal per maand, later eenmaal per drie maanden, nog later onregelmatig. De ondertitels variëren: Mededelingen / Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, algemeen cultureel nieuws, ledenblad der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Als u zoekt op het trefwoord Nutswerk via www.delpher.nl zult u deze maandbladen vinden. 

Oktober, 2021