Aank website pand EdamnlAfgelopen zomer is de website www.nutspandedam.nl officieel geïntroduceerd. Het Nutspand in Edam, aan Jan Nieuwenhuizenplein 9, is jarenlang de zetel geweest van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. 

De Maatschappij stond in de ruim 200 jaar van haar bestaan aan de wieg van de Onderwijswet, Nutscholen, Nutspaarbanken (nu de Volksbank), het VSBfonds, Nutsbibliotheken en diverse andere initiatieven, zoals volkstuinen en culturele verenigingen. Bij de verkoop in 2018 is afgesproken dat het pand tot in lengte van dagen voor het publiek toegankelijk zal zijn tijdens de Open Monumentendagen en er een aparte website aan het het Nutspand wordt gewijd.

Naast een mooi overzicht aan links wordt er op de website veel aandacht voor de geschiedenis van het pand. Het pand is gebouwd in 1622 en kent een rijk verleden aan functies, gebruikers en bewoners. Dat verbouwingen en het onderhoud van het pand altijd meer kostten dan geraamd is een gegeven. Lees meer

Oktober, 2021