Aank Femmy BakkerWie aan departement Wolvega denkt, noemt Femmy Bakker. Zij is als secretaris de afgelopen 35 jaar onlosmakelijk verbonden geweest met ’t Nut in Wolvega. Het departement heeft een hoop te danken aan haar consequente tomeloze inzet.

Femmy gaf afgelopen jaren al eens aan uit het bestuur te willen terugtreden. Op 28 september 2021 tijdens de algemene vergadering van het departement zal dit dan ook echt gebeuren. Reden voor de redactie van de Nieuwsbrief om contact met haar te zoeken. Femmy heeft wel even getwijfeld of zij namens departement Wolvega zou mee werken aan de rubriek ‘Even voorstellen’. Zij is zelf namelijk bescheiden over haar eigen rol in het bestuur en voor het departement. Haar medebestuursleden hebben haar echter overtuigd dat zij de aangewezen persoon is om namens het departement naar voren te treden. Zij was ‘de spin in het web’ als het aankwam op de organisatie van activiteiten voor het departement. Via een videobelgesprek is er begin augustus contact geweest omdat zij eind augustus start met behandelingen in het ziekenhuis vanwege een recent ontdekte ziekte.

Femmy is geboren in 1944 in Blankenham, een dorp tussen Kuinre en Blokzijl, in de buurt de voormalige Zuiderzee. Na haar huwelijk, in 1974 , is zij met haar echtgenoot in Wolvega gaan wonen. Hij werkte namelijk al in het onderwijs in Wolvega en Femmy bij de Raiffeisenbank. Femmy is dat na haar trouwen blijven doen tot de geboorte van haar zoon. Dat was in die tijd best bijzonder. De meeste vrouwen stopten met werken zodra zij in het huwelijk traden. Ze werkte altijd als administratieve kracht voor verschillende banken (w.o. ook de Boerenleenbank). In Wolvega raakte zij ingeburgerd door lid te worden van de verenigingen aldaar. Het Nut was er een van. In die tijd was het vanzelfsprekend om lid te worden van verenigingen als je nieuw in het dorp kwam. In 1986 toen haar zoon naar de kleuterschool ging werd ze benaderd voor de functie van secretaris van het departement. Bestuurswerk was haar niet vreemd want in haar jeugd was ze al eens bestuurder van een korfbalvereniging.

Het Nut Wolvega is opgericht in 1817 en bestaat inmiddels ruim 200 jaar. Er waren vorige eeuw nog Nutskleuterscholen, een Nutsspaarbank, en Nutsbibliotheek. Er is een boek over de geschiedenis van het Nut in Wolvega waarin het ontstaan en teloorgang van de Nutsinstituties wordt beschreven. Het departement met zo’n 300 leden is vandaag de dag actiever dan in de prille begintijd. Jaarlijks zijn er zo’n zes avonden ingevuld met lezingen of muziek. Femmy geeft aan: ’de avonden die het departement organiseerde waren heel afwisselend. Ik vond het mooi om het programma, de sprekers en muzikanten te regelen. Het was een heel veelzijdige regelfunctie waarbij je met verschillende mensen in contact staat. Als alles goed verlopen was vond ik dat heel fijn.’

’t Nut Wolvega organiseert ook jaarlijks in mei op een zaterdagmiddag een excursie voor haar leden. Natuurlijk gingen deze excursies de afgelopen jaren niet door vanwege de Coronacrisis. Komend seizoen zullen er twee bussen (zo’n 120 deelnemers) vertrekken naar Sneek voor een rondvaart per boot over de meren in Zuidwest Friesland. Vaak is er een wachtlijst voor deze excursie. Het Nut voorziet in een grote sociale behoefte. Veel oudere leden zijn alleen komen te staan en komen door deze activiteiten weer de deur uit. Elk jaar in december en april wordt er gezamenlijk een theatervoorstelling bezocht in Steenwijk. Ook dan wordt er samen gereisd per bus. Lees meer 

Over de toekomst van ’t Nut Wolvega is Femmy niet onverdeeld optimistisch gestemd: ‘De gemiddelde leeftijd van het ledenbestand is steeds hoger aan het worden. Ik snap goed dat het voor jonge mensen met drukke gezinnen niet meer vanzelfsprekend is om lid te worden van ‘t Nut. Voor het voorbestaan is het echter wel noodzakelijk ook de jonge ouderen aan het Nut te binden. Belangrijk niet alleen voor het Nut maar ook voor de ouderen in Wolvega. Het Nut heeft een sociaal verbindende rol, zeker voor de alleenstaanden.’

Varkensstapel Wolvega

 

 

De digitalisering dient volgens Femmy in de toekomst een belangrijke rol te gaan spelen. Zichtbaar zijn op sociale media, het opbouwen van een emailadressenbestand van de leden is  bijvoorbeeld noodzakelijk om het vrijwilligerswerk in het bestuur ook qua belasting ‘behapbaar’ te houden. Femmy geeft zelf aan deze ontwikkeling graag aan de volgende generatie over te laten. Tot die tijd zal het programmaboekje gewoon nog aan huis worden bezorgd of per post worden opgestuurd.

Femmy heeft al het werk voor het departement altijd fijn en vanzelfsprekend gevonden om te doen. Toch kijkt ze met extra voldoening terug op het bestuurlijke project van het bronzen beeld ‘De Varkensstapel’. Dit beeld werd eind vorige eeuw door ’t Nut in Wolvega geschonken aan de gemeente en staat op de Markt. Dit beeld herinnert aan de Varkensmarkt die daar vroeger altijd plaatsvond.Het departement schonk wel vaker iets aan de buitenruimte van de gemeente enb provincie. Twee jaar geleden zijn er nog twee vaste zitbanken geschonken aan It Fryske Gea (Het Friese Landschap). Ook staat er een standbeeld bij een voormalige kleuterschool van het Nut. Die school droeg de naam De Krekel. Lees meer 

 

 Korte vragen

Als u terugdenkt aan volwassen personen in uw jeugd, wie zou het meest trots zijn op de invulling van uw functie/ leven nu ? Femmy moet lachen om deze vraag. Trots is niet de drijfveer waarom zijn haar Nutswerk heeft gedaan of die ze in het leven als leidraad heeft gebruikt. Femmy heeft alle jaren het werk voor het Nut in bescheidenheid gedaan. Haar echtgenoot is trots op haar en de wijze waarop zij alle werkzaamheden voor het Nut heeft verricht.

Femmy heeft ook andere hobby’s! Zij tenniste altijd maar is daar een aantal jaren geleden mee gestopt. Daarna heeft ze haar huidige passie ontdekt: zij bridget in verenigingsverband. Uiteraard ook de vereniging voor bridge in Wolvega. Met haar man bezoekt ze graag de opera’s .

Op de vraag waar zij graag nog haar energie aan zou willen besteden als zij nog langer voor het Nut actief zou blijven is haar antwoord snel gevonden:
‘Ik zou graag meewerken aan de vernieuwing en verjonging van het Nut. De betekenis van het Nut is belangrijk voor het sociaal-culturele klimaat. Er zijn zoveel mensen die alleen zijn en behoefte hebben aan de activiteiten van ’t Nut Wolvega.

De snelkeuze vragen.

- Een tentoonstelling of lezing;
- Geld schenken of meehelpen aan goede doel; 
- Vertrouwen of controleren; 
- Principes of meebewegen; 
- Vergaderen of verjaardag schoondochter
- Natuurvakantie of cultuurreis; 
- Mojito of glas wijn ;
- bridge of klaverjassen; 
- Windows of Apple;
- Netflix of NPO 
- Whatsapp of e-mail; 
- Jong of ervaren;