Lessen 1Na de sluiting van het Nutspand in Edam is de verzameling oude boeken uit het pand overgedragen aan het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. In het recent verschenen magazine ‘Lessen’ van het museum is een artikel gewijd aan de Nutscollectie die sinds 2017 in het museum te bewonderen is.

De boeken, afkomstig uit het  Nutpand die aan het Onderwijsmuseum zijn overgedragen, vormen een dubbele collectie. Al eerder is de verzameling veilig gesteld n het Stadsarchief in Amsterdam. Het overbrengen van de boeken uit Edam naar het Onderwijsmuseum lag voor de hand. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen heeft zich in het verleden met grote geestdrift gewijd aan de taak van de onderwijshervorming. Aanvankelijk zocht het Nut voornamelijk kracht in het uitgeven van nieuwe schoolboekjes. De eerste leerboeken die verschenen waren van de hand van Martinus Nieuwenhuijzen, een van de oprichters van het Nut. Nieuw was dat zijn boeken waren geschreven in een kindertoon en vrij waren van hoogdravende taal die toen in de mode was. Bedoeld als voorbeeldfunctie voor andere scholen werden er in verschillende plaatsen door departementen Nutsscholen opgericht. Ook werden in Amsterdam en later in Rotterdam zogenaamde kweekscholen opgericht. Zo werkte het Nut reeds al 1800 aan de verbetering van het onderwijs. Het kweekte een generatie schoolhervormers die hun scholen op een hoger peil wisten te brengen met betere leerstof en onderwijsmethoden; ook zachtere tucht: de Nutsscholen waren de eerste scholen waar de plak werd afgeschaft.

In het recente magazine ‘Lessen’ van het Onderwijsmuseum treft u een artikel waarin de belangrijke rol nog eens wordt beschreven van die de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in de geschiedenis van het onderwijs heeft gespeeld. De realisatie van de Nutscollectie (ook wel Nutskast genoemd) in het museum was niet mogelijk geweest zonder de inzet van veel vrijwilligers. Cor den Boer, oud-voorzitter van het Nut, vervulde daarin een sleutelrol. Een aantal andere voorwerpen, waaronder de kast zelf, uit het voormalige Nutspand kregen eveneens een mooie plek in het Onderwijsmuseum.

‘Lessen’ is een magazine dat tweemaal per jaar verschijnt en interessant is voor zowel jong als oud. Het biedt achtergrondinformatie over de tentoonstellingen en geeft nadere uitleg over de collecties in het Onderwijsmuseum. In de volgende link treft u de inhoud aan van het magazine  'Lessen' (jan 2021): https://online.flipbuilder.com/igpk/yvzo/. Op pagina 22 (24 in het digitale menu) treft u het artikel aan over het Nut.