Sinds 2016 is de aanvraagprocedure voor een subsidie van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (kortweg Nutfonds) ondergebracht bij VSBfonds. Bijdragen uit het Nutfonds zijn bedoeld voor projecten op het gebied van Mens & Maatschappij. Subsidieaanvragen voor het Nutfonds met een ondersteunende brief van een Nutsdepartement hebben een streepje voor. Projectvoorstellen op het gebied van Mens & Maatschappij die gerelateerd zijn aan het onderwijs kunnen ook in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit het Nutfonds. Lees meer

In totaal kwamen er in 2020 tot 1 september 48 aanvragen binnen. Een van de voordelen dat het Nutfonds nu op naam is ondergebracht bij VSB is dat goede aanvragen waarvoor geen budget meer is, soms gehonoreerd worden door het VSB zelf. Dertien aanvragende partijen konden op deze manier toch subsidie ontvangen voor hun project. De projecten die een subsidie mochten ontvangen van het Nutfonds treft u hieronder aan.  

Stichting Speeltuin Trimbeets 

Speeltuin Gorredijk

 

Stichting Speeltuin Trimbeets in Gorredijk ontvangt € 5.000,- voor het opknappen van de speeltuin de Boarter-ij. De ontwikkeling van het project en het plezier dat de actief buiten spelende kinderen ervan hebben kan gevolgd worden via facebook.

 

  

Schindler’s List

Een Iepenloftspul (openluchtvoorstelling) bij de oude melkfabriek in Burgum door amateur toneelspelers die het verhaal vertellen over de keuzes gemaakt door Oscar Schindler in WO II. Het gaat hier om een realistische weergave in de vorm van belevingstheater. De confrontatie wordt hierbij niet geschuwd. Dit in het kader van het vieren van 75 jaar vrijheid. Het stuk wordt vanaf 7 mei 2020 zes keer opgevoerd. Er is € 5000 euro aan het project toegekend. Lees meer  

Tentoonstelling Oud Leerdam

Stichting de Kunstplaats Vijfheerenlanden initieert een tentoonstelling die bestaat uit tekeningen, schilderijen en prenten van vroeger, die door bewoners van Leerdam zelf worden ingebracht. De bewoners maken de tentoonstelling met elkaar en vertellen de verhalen over de oorsprong en de waarde voor hen van een schilderij, tekening of voorwerp. Er is € 2800 euro aan het project toegekend. Lees meer 

Stichting Treatief Producties Musical The Sound Of Music

De Stichting Treatief Producties krijgt een bijdrage voor de familiemusical The Sound of Music, optreden in sporthal de noortsyde. Er zouden negen opvoeringen rondom de kerst in 2020 worden georganiseerd. De organisatie heeft laten weten dat dit wordt voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld in verband met de Coronacrisis. De Crew bestaat uit 20 kinderen 8 tot 12 jaar en 40 personen van 16 jaar en ouder. De Audities hebben in febr/mrt 2020 plaatsgevonden. De optredens zullen te zien zijn voor 2500 bezoekers onder andere afkomstig van de Zonnebloem, en speciale doelgroepen waaronder mensen op hoge leeftijd, mensen die leven onder de armoedegrens. Er is € 5000 euro aan het project toegekend. Lees meer

PossiblizeStichting Possibilize

Deze stichting ontving maar liefst voor twee projecten een subsidiebijdrage ontvangen. Senself 2020 VTV Den Haag en de Stichting Possibilize zijn als gelijkwaardig partners de kartrekkers van Senself. Dit is platform voor het ontwikkelen en zichtbaar maken van talenten van jongeren die een beperking ervaren. Door deel te nemen aan trainingen en evenementen worden zij gestimuleerd meer uit zichzelf te halen. Tevens wordt de samenleving bewust van de meerwaarde en zien zij een beperking als inspiratiebron. Er is € 5000 euro aan het project toegekend.

Sencity Kids is een ook een project van Stichting Possibilize met 200 dove, slechthorende en horende kinderen van 8 t/m 12 jaar, waarin zij met elkaar in contact komen en elkaars leefwereld leren kennen. Tijdens het programma staan de talenten centraal in plaats van de beperkingen. De samenwerking stimuleert participatie van doven en slechthorenden al op jonge leeftijd en vermindert daarmee hun sociale segregatie. Er is € 5000 euro aan het project toegekend.
Lees meer 

 

Panorama InsideOUT Fryslân

Inside

Stichting Panorama InsideOUT Fryslân wil de negatieve beeldvorming van psychiatrische cliënten verbeteren, door middel van het maken van kunst in de vorm van een panorama. De stichting werkt samen met partners actief op het gebied van cultuur, zorg en educatie. Er komt een expositie met een informatiecentrum in de zomer van 2020 in Drachten met eromheen activiteiten die het project versterken en verbreden. (Ex) cliënten uit de psychiatrie doen actief mee. Er is € 5000 euro aan het project toegekend. Lees meer


 

Naundorff, het mysterie van het Kalverbos

Stichting Zangstudio Delft verzorgt een productie waarin het verhaal van de valse troonpretendent Naundorff gekoppeld wordt aan actuele thema's zoals identiteit en 'alternatieve waarheden'. Meer dan 70 amateurkoorzangers werken samen met professionals in een laagdrempelig muziektheater van hoge kwaliteit. De speeldata zijn op 17-20 maart 2022. Er is € 2500 aan het project toegekend. Lees meer 

Van Gemeenschapshuis naar gemeenschapshuis PLUS

Stichting Gemeenschapshuis Cascade uit Berg en Terblijt wil het gemeenschapshuis Cascade voor de toekomst behouden als multi-functioneel centrum Gemeenschapshuis Plus. Het natuur - en Recreatieplan Vilt en het Dorps-ontwikkelingsplan vormen hiertoe een fundamentele basis. Gemeenschapshuis Cascade wordt geschikt gemaakt voor de nieuwe functie van gemeenschapshuis Plus, zodat alle leeftijdsgroepen in Cascade terecht kunnen. Er is € 5000 euro aan het project toegekend. Lees meer

Speeltuin KloosterveenSpeeltuin Kloosterveen

Stichting Speeltuin Kloosterveen wil in 2020 een speeltuin realiseren in de groeiende jonge wijk Kloosterveen in Assen. Zij zoeken financiële steun bij fondsen, door crowdfunding en bij sponsoren. Uit onderzoek onder inwoners bleek dat de vraag naar een ontmoetings- en speelplek waar kinderen een paar uur kunnen doorbrengen groot was . Kinderen met en zonder beperking hebben meegedacht over het ontwerp. Bij de definitieve keuzes hebben zij een belangrijke stem in het advies. Er is € 5000 euro aan het project toegekend. Lees meer 

MFC Zevenhuizen (via NUT Fonds)

Stichting MFC7huizen wil een MFC dorpshuis met toneel- en sportvoorziening realiseren in het Groningse Zevenhuizen. De gemeente Wester-kwartier en de provincie Groningen hebben de nodige financiën toegezegd. Met hulp van fondsen, veel zelfwerkzaamheid, meerdere acties en een lening gaat het project lukken en start de bouw in oktober 2020. Er is € 5000 euro aan het project toegekend. Lees meer 

200 jaar Nutfestival

Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van departement Sluis-Aardenburg wil de Stichting Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen voor kinderen onder schooltijd en in hun vrije tijd samen een (muziek) festival organiseren. Lokale muzikanten, kunstenaars, dansers, theaterartiesten en culturele ondernemers ondersteunen kinderen bij de activiteiten die zij aan het eind van het schooljaar presenteren aan elkaar, aan hun leerkrachten, (groot)ouders, buren en andere belangstellenden. Er is € 5000 euro aan het project toegekend. Lees meer  

Jong gedaan

Stichting Mesh start een experimenteel onderwijstraject voor basisschoolleerlingen waarbij zij door het maken van openbare kunst invloed wil uitoefenen op de openbare ruimte in de wijk. Het project zet beeldende kunst in als middel tot creatieve ontwikkeling, maar heeft ook als doel kinderen al op jonge leeftijd te betrekken bij hun eigen leefomgeving . Er is € 700 euro aan het project toegekend. Lees meer 

Hieronder treft u de projecten en bedragen aan van de aanvragen bij het Nutfonds die door het VSBfonds zijn gehonoreerd.

1. Muziekvereniging Wilona, Jubileumconcerten 60 jaar Wilona "Vrijheid-Blijheid",€ 1.000
2. Stichting RTV Rijnstreek, 75 jaar vrijheid, de gezichten achter de geschiedenis, 30.000
3. Vereniging Snor Oldenzaals Amusementstheater, Quick en rap ’n betke!, 3.000
4. Stichting Music in the Woods, Festival GrondToon 2020, 10.000
5. Stichting Uit de klei, Door de ogen van...., 5.000
6. Stichting Leidse Rembrandt Dagen, Leidse Rembrandt Dagen, 10.000
7. Stichting Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen, 200 jaar Nutfestival, 7.500
8. Stichting Zangstudio Delft, Naundorff, het mysterie van het Kalverbos, 10.000
9. Stichting Fields of Wonder, Vrijheid: De Kunst Van het Vieren, 7.500
10. Stichting Trefcentrum, Entree - zaal Gemeenschapshuis Ut Tref, 10.000
11. Stichting Hilversum One, One Hilversum Festival, 5.000
12. Stichting "Ieder Kind Een Eigen Boek", Leesproject "Ieder Kind een Eigen Boek" Rotterdam, 2.500
13. Wolfskuil Verblijven B.V., Ik en mijn droom, 2.375