Deze inschrijving in het ereregister was voorbehouden aan personen die van grote betekenis zijn geweest voor het Nut of leden die zich op landelijk of district niveau hebben onderscheiden door hun inzet. Sinds de statuten wijziging in 2019 is het register vooral bedoeld ‘om de herinnering levend te houden aan personen die zich voor het werk van één of meer Nutsdepartementen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt’.

Op 10 juni 1949 besloot het toenmalige hoofdbestuur op voorstel van de departementen van het Nut dit ereregister in te stellen. Het ereregister werd handmatig bijgehouden in een boek. Eerst genoemde in het boek is de heer D. Kamp die op voorstel van het departement Avenhorn in 1951 een erepenning kreeg uitgereikt. Hoewel er wel erepenningen zijn uitgereikt was het boek niet meer bijgewerkt sinds het secretariaat in 2009 uit het Nutspand in Edam vertrok.
Het Maatschappijbestuur is verheugd dat Elly Gorree-Albers bereid is gevonden het ereregister boek bij te werken. Elly is gespecialiseerd in kaligrafie en tekst-art. In de zomer van 2020 is het boek bijgewerkt. Het resultaat mag er wezen. Het boek wordt bewaard door de voorzitter van het Nut, de heer Piet Hamelink.

 

pagina ere