Op 10 juni 1949 besloot het toenmalige hoofdbestuur op voorstel van de departementen van het Nut een ereregister in te stellen. De inschrijving in dit register was tot voor kort voorbehouden aan personen die van grote betekenis zijn geweest voor het Nut of leden die zich op landelijk of district niveau hebben onderscheiden door hun inzet voor het Nut. Sinds de statuten wijziging in 2019 is het register vooral bedoeld ‘om de herinnering levend te houden aan personen die zich voor het werk van één of meer Nutsdepartementen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt’.

Het ereregister werd handmatig bijgehouden in een boek. Eerst genoemde in het boek is de heer D. Kamp die op voorstel van het departement Avenhorn in 1951 een erepenning kreeg uitgereikt. Hoewel er wel erepenningen zijn uitgereikt de laatste jaren, was het boek niet meer bijgewerkt sinds het secretariaat in 2009 uit het Nutspand in Edam vertrok. Het Maatschappijbestuur is daarom blij dat Elly Gorree-Albers (foto) bereid is gevonden het ereregisterboek bij te werken. Elly is gespecialiseerd in kaligrafie en tekst-art. Het resultaat mag er wezen.

Het ereregister wordt bewaard door de voorzitter van het Nut, de heer Piet Hamelink.

 Elly Gorree   pagina ere