Stichting Speeltuin Trimbeets

Stichting Speeltuin Trimbeets in Gorredijk ontvangt € 5.000,- voor het opknappen van de speeltuin de Boarter-ij. De ontwikkeling van het project en het plezier dat de actief buiten spelende kinderen ervan hebben kan gevolgd worden via facebook.

 

Stichting Iepenloftspul Bergum

Schindler

 

 

Voor de totstandkoming van een openluchtvoorstelling bij de oude melkfabriek in Bergum is een aanvraag ingediend bij het Nutfonds in het kader van 75 jaar vrijheid in Nederland. In deze voorstelling vertellen amateurtoneelspelers het verhaal over Oscar Schindler in WO II. Het gaat hier om een realistische weergave in de vorm van belevingstheater. De confrontatie wordt hierbij niet geschuwd. Het stuk zou vanaf 7 mei 2020 zes keer worden opgevoerd. Vanwege de coronamaatregelen was dat niet mogelijk. De voorstellingen zijn nu verplaatst naar een later tiijdstip.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website en de facebookpagina
De gevraagde en toegekende bijdrage vanuit het Nutfonds bedraagt €5000,-. 

 

Stichting De Kunstplaats Vijfheerenlanden

Stichting Kunstplaats Vijfheerenlanden stimuleert de creativiteit door zoveel mogelijk mensen kunst en cultuur en erfgoed te laten ervaren, beoefenen en leren te waarderen. Dit wordt onder andere bereikt door middel van cultuureducatie waarbij kinderen, jongeren en volwassen in aanraking komen met cultureel erfgoed in en om Leerdam, het geven van cursussen ter bevordering van de creativiteit.

In de tentoonstelling Oud Leerdam worden tekeningen, schilderijen en andere afbeeldingen getoond, vervaardigd door bewoners van Leerdam zelf. Via deze werken vertellen zij de verhalen over de oorsprong van Leerdam en wat Leerdam voor hen betekent.

Vanwege de Coronamaatregelen is de expositie pas vanaf 1 juni te bezichtigen op locatie. Op afstand kunt u al wel een kijkje nemen via de virtuele tour.
Voor de realisatie van Oud Leerdam ontving de stichting €2800,- uit het Nutfonds.

 

Stichting Treatief Producties

In Oudewater wordt in de kerstvakantie van 2020 een sporthal omgetoverd tot tijdelijk theater met alles erop en eraan. Met de Musical The Sound Of Music vertellen de spelers het verhaal van Maria, die zich als gouvernante ontfermt over de zeven kinderen van Kapitein von Trapp. Alle spelers zijn inwoners van Oudewater en omgeving. Voor het realiseren van deze voorstellingen ontvangt de stichting €5000,- uit het Nutfonds.

Stichting Possibilize

Possiblize

VTV Den Haag en Possibilize zijn als gelijkwaardig partners de kartrekkers van Senself, een platform voor het ontwikkelen en zichtbaar maken van talenten van jongeren die een beperking ervaren. Door deel te nemen aan trainingen en evenementen worden zij gestimuleerd meer uit zichzelf te halen. Door het toepassen van ‘possibilizing’, kan iedereen zijn of haar eigen talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat mensen met een beperking trots kunnen zijn op zichzelf en dat de aandacht uitgaat naar hun talenten in plaats van beperkingen. Door deze talenten te delen in de maatschappij, inspireren zij bovendien andere mensen met en zonder beperkingen. Lees er alles over op www.possibilize.today.
Voor Senself 2020 ontvangt stichting Possibilize een bijdrage van € 5000,-

 

 Stichting Speeltuin Kloosterveen

Lekker naar buiten, rennen door het gras, water pompen uit de sloot, spelen, klimmen, schommelen en nieuwe maatjes ontmoeten. Dat is het doel van de nieuwe grote speeltuin in Kloosterveen (gemeente Assen). Uit onderzoek onder inwoners bleek de vraag groot naar een ontmoetingsplek, een locatie waar men met plezier een paar uur kan verblijven. Voor het ontwerp van de speeltuin zijn kinderen en beperkten geraadpleegd. Voor de financiering is gekozen voor een combinatie van crowdfunding, fondswerving en sponsoren. Vanuit het Nutfonds ontvangt de stichting een bijdrage van €5000.-
Voor meer achtergrondinformatie kunt u verder lezen op www.speeltuinkloosterveen.nl.

 

 Stichting Panorama InsideOUT Fryslân

InsideIn Drachten realiseert stichting Panorama InsideOUT Fryslân in de zomer van 2020 een expositie waarmee zij de negatieve beeldvorming van psychiatrisch cliënten wil verbeteren. Het wordt een kunstwerk “Landschap van Stemmingen, van 37 meter, vervaardigd door zo’n 200 deelnemers die op 9 locaties werkten aan de totstandkoming ervan. Het is een kunstwerk voor een positief beeld over de talenten van (ex-) psychiatrisch patiënten: hun creativiteit en veerkracht. Het is een samenwerking met partners die actief zijn in de cultuur, zorg en educatie. Bij de expositie hoort ook een informatiecentrum met activiteiten die het project versterken en verbreden. €5000,- ontving de stichting voor de realisatie van de tentoonstelling van dit bijzondere werk.

 

 Overige toekenningen vanuit VSBfonds

Van de aanvragen die niet door het Nutfonds gesteund werden, zijn enkele wel gehonoreerd met een bijdrage vanuit het VSBfonds. Hieronder een opsomming van die projecten en de toegekende bijdragen.

Muziekvereniging Wilona - Jubileumconcerten 60 jaar Wilona €1000,-
Stichting RTV Rijnstreek - 75 jaar vrijheid, de gezichten achter de geschiedenis €30.000,-
Vereniging Snor Oldenzaals Amusement – Quick en Rap Betke €3000,-
Stichting Music in the Woods – Festival GrondToon 2020 €10.000,-
Stichting Uit de Klei – Door de ogen van…€5000,-
Stichting Leidse Rembrandtdagen €10.000,-