Nutfonds

In 2019 ontving het Nutfonds weer subsidieaanvragen. De hieronder beschreven dertien projecten kregen een bijdrage toegekend, al dan niet met aanbeveling van een Nutsdepartement.

Stichting Muziekverenigingen FM: ‘JONG’ 

Muziekverenigingen FM (Fryse Marren) wil starten met het ontwikkelen van diverse jeugdprojecten die elkaar versterken en die een verbinding hebben met andere provinciale en/of landelijke projecten. Op deze manier wil de stichting een route creëren die jongeren kunnen volgen. Het is de bedoeling dat door deze route er ontmoetingen zijn tussen jongeren die een passie hebben voor de HaFaBra cultuur. HaFaBra is een samenvoeging van harmonie, fanfare en brassband. Meestal worden drumbands ook tot de HaFaBra-wereld gerekend. Door te investeren in deze HaFaBra muzikanten van de toekomst levert de Stichting Muziekvereningen FM een bijdrage om het voortbestaan van de muziekverenigingen in De Fryske Marren veilig te stellen.
De muziekverenigingen in De Fryske Marren hebben gezamenlijk de stichting Muziekverenigingen FM opgericht. De stichting heeft als doel: het stimuleren van muzikale activiteiten die gericht zijn op jeugdontwikkeling, verdieping van de cultuur, de verbinding tussen de verschillende orkesten en/of de gemeenschap binnen De Fryske Marren.

Het project JONG werd aanbevolen bij het Nutfonds door departement Gorredijk. Er is € 1700 subsidie toegekend door het Nutfonds.

BorgSfeer

De Stichting Nicolaus Gillot / Comité Dorpsbelangen van Dorpsweer (Groningen) organiseerde op 1 juni 2019 een kleinschalig festival genaamd BorgSfeer in en rond het kerkje van Borgsweer. Er was muziek, een taartenwedstrijd en uitdagende kinderactiviteiten. In de stichting, 'Nicolaus Gillot' is het kerkje ondergebracht. De stichting is genoemd naar de laatste praktiserende dominee van Borgsweer.

Vanuit het Nutfonds werd voor festival een subsidie verstrekt van € 2500.

Wedde Broest

Dorpsraad Wedde: Wedde BroestMuziek- en theaterfestival Wedde Broest!

Op 25 mei was er in en rond het dorpshuis van Wedde het festival Wedde Broest! Er was voor ieder wat wils: muziek, theater, samen eten. Op het podium gaven de regionale verenigingen, orkesten, bands en koren acte de présence. Doel van het festival was het verbinden van mensen en versterken van de banden in de nieuwe gemeente Westerwolde na de fusie met Bellingwedde en Vlagtwedde.   

Het Festival werd aanbevolen door departement Bellingwolde bij het Nutfonds en ontving € 2500 subsidie. Een videoverslag vindt u hier.

Stichting Orkesten: JeugdOrkestenFestival 2019

Het JeugdOrkestenFestival is er voor jeugd- en schoolorkesten en werd gehouden op 29 juni van het voorgaande jaar. Het is voor veel kinderen een prettige eerste kennismaking met een festival. In 2019 gaf de organisatie het thema ‘Water’ mee om de orkesten daarmee uit te dagen dit te verwerken in het optreden. Er werd samengewerkt met studenten van het conservatorium en Cityproms. 

Deze 50ste editie van het festival ontving € 2500 subsidie vanuit het Nutfonds.

Stichting de Bibliotheek Veldhoven: VoorleesExpress

VoorleesExpress Veldhoven heeft als doel de taalvaardigheid van kinderen met een taalachterstand, die opgroeien in een taalarme thuisomgeving, te versterken en de betrokkenheid van de ouders bij dit proces te vergroten. Het programma is landelijk ontwikkeld door Stichting VoorleesExpress en wordt lokaal uitgevoerd door de Bibliotheek Veldhoven in samenwerking met welzijnsorganisatie Cordaad.

Vanuit het Nutfonds ontving de Voorleesexpress Veldhoven € 4500 subsidie.

Stichting Toen Nu Dan

De stichting staat met een educatief programma voor scholieren uit het basis- en voortgezet onderwijs stil bij 75 jaar vrijheid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend en wordt mede bevochten door kritisch te zijn. Centraal staat verzetsvrouw Heleen Kuipers, alias Tante Riek. Aan de hand van scenes uit haar leven wordt de Nu- en Dan- generatie meegenomen naar Toen, om te leren dat het verschil tussen meelopen en kritisch zijn iets is dat in veel maatschappelijke onderwerpen relevant is.

Vanuit het Nutfonds ontving de stichting Toen Nu Dan € 10.000 subsidie.

Stichting Possibilize: Geluidswereld

Possibilize is een platform voor het realiseren van projecten waarin de beperkingen van mensen een inspiratie vormen. Geluidswereld is onderzoekende theatervoorstelling met dove en horende acteurs, ontwikkeld en verhuurd in Den Haag en Utrecht. De voorstelling wordt gerealiseerd door theatergezelschap Signum en Partofit (Possibilize). 

Vanuit het Nutfonds ontving de stichting Possibilize € 5000 subsidie voor het project Geluidswereld.

Possi1

Stichting Podium Oost: renovatie vloer activiteitenzaal

Het sociaal cultureel centrum Podium Oost in Utrecht beschikt over een activiteitenzaal die door veel doelgroepen wordt gebruikt. De vloer van deze intensief gebruikte zaal is versleten en niet goed meer bruikbaar. Dit project beoogt de vloer weer geschikt te maken voor alle voorkomende activiteiten.

Vanuit het Nutfonds ontving de stichting Podium Oost € 5000 subsidie voor de renovatie van de vloer in de activiteitenzaal.

Stichting Dorpsaccommodatie Holsloot: verbetering Dorpshuis De Linden in Holsloot

Het dorpshuis de Linden in het Drentse plaatsje Holsloot vertoont een aantal mankementen, die dringend om verbetering vragen. Zo moeten de houten kozijnen vervangen worden en is de overkapping van de veranda lek en aan vernieuwing toe. Ook wil de stichting in één lokaal een kastenwand maken om meer bergruimte te creëren. Het gebouw is tevens hard toe aan een nieuwe verfbeurt zowel, aan de binnen- als buitenkant.

Vanuit het Nutfonds ontving de Stichting Dorpsaccommodatie Holsloot/Den Hool € 5000 subsidie om de benodigde werkzaamheden uit te voeren.

Toneelvereniging "Ons Genoegen" Woold: BOER'NLEU IN OORLOGSTIED

Toneelvereniging Ons Genoegen Woold uit de gemeente Winterwijk speelt op 1,2 en 3 mei 2020 het stuk Boer'nleu in oorlogstied, ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding in de vorm van openluchtvoorstellingen. De voorstellingen vinden plaats bij boerderij D'n Dröpper, in de buurtschap Woold. Bij deze productie wordt er samengewerkt met Bühnenspielverein Rhede EV en OBS Woold. Het project is bij het Nutfonds aanbevolen door departement Winterwijk.

Vanuit het Nutfonds ontving de toneelvereniging € 2000 subsidie.

Stichting Uit de klei: Door de ogen van...

Stichting Uit de klei in het Noord-Hollandse Hoogwoud wil op theatrale en creatieve initiatieven ontwikkelen en ondersteunen die het cultureel erfgoed in onze regio verrijken en bevorderen. Zij hebben een 5 jaar durend theatraal educatief project ontwikkeld naar aanleiding van 75 jaar bevrijding rondom voormalig droppingsveld De Mandrill te Spanbroek. Op 5 juni 1945, exact een maand na de bevrijding, werd op het weiland achter De Mandrill een bevrijdingsfeest gehouden. Het was een feestelijke demonstratie van een illegale wapendropping op het veld dat de Engelsen in 1944, in samenwerking met het verzet in West-Friesland, gekozen hadden om het verzet in Nederland te voorzien van wapens en goederen.

Met medewerking van jongeren van nu en de jongeren van toen worden nu voorstellingen gerealiseerd die bestemd zijn voor een breed publiek. Het doel is de verhalen en herinneringen levend te houden en deze te verbeelden vanuit de ogen van diverse doelgroepen. Aan de hand hiervan wordt stilgestaan bij de impact die oorlog heeft en wil Stichting Uit de klei het besef vergroten dat vrijheid kwetsbaar is.

Vanuit het Nutfonds ontving de Stichting Uit de klei € 5000 subsidie.

Stichting Wijkraad Hart van Poortambacht: sociale moestuin Poortambacht

Deze Zeeuwse stichting uit Zierikzee wil in 2020 een sociale moestuin aanleggen midden in de wijk, samen met een diverse bewoners uit speciale doelgroepen: mensen met een beperking, mensen met een laag inkomen, eenzame mensen e.d. In samenwerking met de gemeente en maatschappelijk werk probeert de stichting de sociale cohesie in de wijk te verbeteren.

Vanuit het Nutfonds ontving het project De sociale moestuin Poortambacht 5000 euro subsidie.

Stichting Pater Dekker

De stichting Pater Dekker stelt zich ten doel om het Cultuurhuis Pater Dekker te beheren en onderhouden. Dat doen zij door ondersteuning te bieden bij:
 herstel, onderhoud en instandhouding van het Cultuurhuis Pater Dekker
 de instandhouding van de kerkzaal v.h. Heilige Geest kerk.                                                                                                                                                             

Vanuit het Nutfonds ontving het project van de stichting 5000 euro subsidie. Deze is met name bedoeld om de inrichting van het Pater Dekker Huis te verbeteren.